متن آهنگ سفرای دوتایی یدونه باشی خدایی حرف زدناش قشنگه با هیشکی نمیجنگه از یوسف زمانی

متن آهنگ سفرای دوتایی یدونه باشی خدایی حرف زدناش قشنگه با هیشکی نمیجنگه از یوسف زمانی

یکـــی برســه به دادم دلمو به یکـــی دادم از خوبـای روزگاره عاشقـی همـــیــــن یه باره

مثلـمونــــو کسـی نداره

سفرای دوتــــایـــی یدونــه باشــی خدایــی حرف زدنـــاش قشـنـــگــــه با هیــــشکـی نمــــیجنـگـه

همــیــــشــــه صاف و یه رنــــگــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

عشــق منـه ایـنـــو چشـمـام داره فریـــاد میــزنـــه توی هرکـاری بگــی عیــــن منـه

چپ میره راســـت میره هی دل میـــبره

هرجــــا برم واســــه ی دیـــدن اون گل میخــــرم داد و ندارمـــو پاش میذارم

جز خودش با هیـچ کسـی کار ندارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یکی برسه به دادم دلمـــو به یکی دادم از خوبـــای روزگــاره عاشـــقـــی همــیـــن یه باره

مثـــلــــمــونـو کســـی نداره

سفـــرای دوتــایـــی یدونـــه باشی خدایـــی حرف زدنـاش قشـــنـــگـــه با هیـــشــکـــی نمـیــــجنگه

همــیـــشــه صاف و یه رنــگه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دوتــا کهـــکــــشون خوشــــگل تو چشـــاش داره یه شب زیــبـای آروم تو موهــاش داره

تو هر حالــتـی منو تنــــهـا نمیـــذاره خیــلـــی با معــــرفـــته خیــلـــی مرام داره

یکــی برســه به دادم دلمو به یکــی دادم از خوبای روزگـــاره عاشقـی همیـــن یه باره

مثلــمــونو کســـی نداره

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سفــرای دوتــایـــی یدونــــه باشـــی خدایــــی حرف زدنــاش قشــــنگــه با هیشــکـی نمـیــجـنگه

همیــــشـــه صاف و یه رنگــه

عشــــق منــه ایـــنو چشـــمـــام داره فریاد میــــزنــه توی هرکــــاری بگــی عیـــن منــه

چپ میــره راســـت میــره هی دل میبـره

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

هرجـــا برم واســــه ی دیــــدن اون گل میــخـــرم داد و ندارمــو پاش میــذارم

جز خودش با هیــچ کسـی کار ندارم

متن آهنگ سفرای دوتایی یدونه باشی خدایی حرف زدناش قشنگه با هیشکی نمیجنگه از یوسف زمانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا