متن آهنگ سیه چاله ی من شو از ایوان بند

متن آهنگ سیه چاله ی من شو از ایوان بند

زیــبـــای سیه چشــم من ایـــن چشــمه ی آبــی

چشــم تو خبــر میــدهـد از خانــــه خرابــی

تو ماه شب چهاردهــی در شب تارم

من چلــه نشــــیــــن توام و تاب ندارم

گلـی جان گلـی جان

«««««

خرابــــم از تو چه پنهان

سیه چالـه ی من شو

امــان از آن دو چشـمــان

گلــــی گلــــی گل کنـــد

گلـــی گلـــی گل کنــد

«««««

کسی بچـــیــــنـد تو رو مگـه دلــــم تحــمـــل کند

گلـی به مو گل بزن

فقـط به من زل بزن

به دسـت من دسـت بده

آخ به قلب من پل بزن

«««««

گل سرخی دادی دسـتــــم

از همــون روز عاشقـــت هســــتم

گل سرخــی دادی دســــتـــم

از همــــون روز عاشـقــــت هستـــم

دل رفت یکســـره بر باد

«««««

چشمـم که به چشــــمـــان تو افتــاد

از چالـــه درآمـد دلـــم ای وای

در چاه زنـــخـــنــــدان تو افـتاد

گلـی گلـی گل کنــــد

گلــــی گلــــی گل کنــــد

«««««

کســـی بچـیـــند تو رو مگـــه دلــم تحـمــل کنـد

گلــــی به مو گل بزن

فقـــط به من زل بزن

به دسـت من دسـت بده

آخ به قلب من پل بزن

«««««

گل سرخــــی دادی دسـتـــم

از همون روز عاشقت هستــم

گل سرخــی دادی دســــتــم

از همـون روز عاشقـت هسـتــــم

متن آهنگ سیه چاله ی من شو از ایوان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا