متن آهنگ شهر شده پر لای از حصین

متن آهنگ شهر شده پر لای از حصین

[کــروســـ]

شهـــر شده پر لای

باهــــاشـــون منـم معـــاملــــم پاشــیـــد

ابــــدا نخواه شبیه من باشـی

تو مس راهتـــو برو انــقــدر نگـــو فردا چی

~~~~~~

شهـر دیـــگـــه پر لای

باهـاشـــون منـم معـامـــلم پاشـــیــد

ابـدا نخــواه شبــــیـه من باشی

تو مس راهتو برو نکــن منـو نقـــاشی

[ورس یکـــ]

~~~~~~

آه میــگــی چپــــه میــکــــنــی تهــش هه (بــرو)

میــــگـم سخــت نگـیـــر سریــعتر

انــتـخاب من سخــــتـــه داشــــی شدیـدا

تو مزدا رو بگــــیــــر بغل کن نشــی شبـــیــه من (نهــ)

من توو راهــم یه ردپـــا هم ندیـــدم

~~~~~~

به جاش دادم هزینــه تجـربــه رو خریــدم

مث بلـــدا دســت و پارم بریدم

تا مبــادا بمــــونــــه ردپایـی گهــــی تر

آه ایــن دور و ور کنــــدم

اصــــا خود رزمنـــده م

~~~~~~

خیلــیــا ایــــن دور من کنـدن

تعــــطـــیـــلی بودی ولــــی روز بعــد شنـبـــه س

پس میرســــی نوبــــتـی بهـــشون آه

رد دادی چرا توبـــه س دیـــگه تهش

صلـــح چرا مگــــه صحـــبــــت میــشـــه کرد

~~~~~~

جنــــگ واســـه اون که طعـــمــــه س میــــشی پ

[کروســ]

شهـر شده پر لای

باهاشون منـم معـــامـــلـــم پاشـــیـــد

ابـدا نخواه شبیــه من باشـــی

~~~~~~

تو مس راهــتـــو برو انــقــدر نگو فردا چی

شهـر دیــــگـــه پر لای

باهــاشــون منــــم معــــامــــلــم پاشـیــد

ابــــدا نخـــواه شبـیه من باشــــی

تو مس راهــتـو برو نکـــن منـــو نقــــاشـــی

~~~~~~

[ورس دو]

منو بارون قدم میزنــــیم آروم

توو کوچــه پس کوچــه های شهـر

حصار قانــون میـده گیــر بهم

ولــی ما که سفـــت جای پامـون

~~~~~~

رد پا تمـــیــز انــگـار پا میــسازه صابـــون

قانــــون شکــــنــــیو بلــدیم خوب

چون که مایــــه سازه همـــینــــیــم تا نبـــریـــم توو

اعــتمــاد و بکـــش نگـیــــره بغـلــــی روت

خلاف قانــونــــشـه انــتـــخاب اولـــیـت پول

~~~~~~

دومویــش حســــاب پایــــه برا تیـــمـــه

یه سریـو بچـیـــنــــی که لایــــی نره جیــــمش

اوضـــاع خوبه یه روزایی گاهـی لب تیـغـه

تجربـه میــــگــه مرور اگـه خوابــــه همــــه جیــبـش

[کـروســــ]

~~~~~~

شهر شده پر لای

باهـــاشـون منــــم معـــامـــلــم پاشیـد

ابـــدا نخـــواه شبــــیــــه من باشــــی

تو مس راهـــتـو برو انـقـــدر نگو فردا چی

شهـر دیــــگـــه پر لای

~~~~~~

باهاشــــون منـــم معـامـــلــــم پاشــیـــد

ابدا نخواه شبـیه من باشی

تو مس راهــــتــو برو نکـــن منــو نقــاشی

[ورس سومــ]

یادم میــــاد که بود بار اولــم

~~~~~~

گفــــتم من دنبــال کار خفــنـم

کتم نمیـــره رودامــــو نخــرم

یه روز میــــمـــیــــرم من که تهــش لای کفــنـم

گفتـــم همـــیــنــــه بردیم ترمــــزو بیــــخ

جوری که تا میـــخــــوره بهم قربــشـــه حریــف

~~~~~~

مهــم نی پ چی میکنـن پشت سرت تعریف

تهــــش پولــه جیـــب که میــــکـــنـــه مرده تو شریــــف

مگــه غیــر ایـــنه خیلــــی چیــزا چشمـــه دیـــده

بشــــیـن برات یه چی بگم که بریــــی

قاطــی آدمــــاشو بگــیـر روی باوراشـــون

~~~~~~

سریــــع میـــشه پا برا تا مایــه رو بچــیـنی

روی میز پسر توو مغزت ایـنــو بنویس

هرکـسـی داره رقم چشــــمــــات هم نشــه خیــس

عذرا رو برو فقــــط غمـارو توو بریز

دنـــبــــال چرا نگرد که کســی خونـه نیــســت

~~~~~~

اصـــا منتــظر سوال نبــــاش

من صدای حقــــیـقـــتــــم ولـی ایـــنــا کار خود رنــگـن

جلوتــــرو دیدم فهـــمیـــدم دریــدن

اولین قانـونـــه باب بقـــا برا تووی چنــگل

نه نمـــیـزارم کوه سنــــگر

~~~~~~

سنـــگر مالــــه اونـــایی که تنگن

اگـه حسابـــیــم دارم مالــه همـــیـن دنــیــــاس

من به یه دنـیـای دیگـــه هنـوز دو به شکـم

متن آهنگ شهر شده پر لای از حصین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا