متن آهنگ صداقت ترانمه بغضی که توی حنجرست از سیاوش قمیشی

متن آهنگ صداقت ترانمه بغضی که توی حنجرست از سیاوش قمیشی

منو ببــــخــــش که حرمـــت اون همه خاطـره شکـــســــت

منـو ببــخـــش که قایق یه زنـدگــــی به گل نشـــسـت

منــــو ببخــــش که بودی و ایــــن همه سال ندیـدمـت

تنـــهــــایی گریـــه کردی و حتـــی یه بار نشــــنــــیدمـــت

زیــبــــاتـریــــن خاطــــره پایــــیــز پشـت پنجــره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خواسـتـــم بدونـــی ایـن روزا حال من از تو بدتره

صداقــت ترانــمـــه بغــضـــی که توی حنــــجــرســت

ایـــن روزا کار و زنـــدگـــی فقط مرور خاطـــرســت

نمــیـدونــم برای چی صبــــوری میــــگـــردی همش

غفلــــت بی رحــــم منو ساده نگــــیـــر امـــا ببــخش

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ساده نگــــیر امــا ببـــخـــش

منـــو ببخــش که حرمت اون همـــه خاطــره شکــــست

منــــو ببــخـــش که بودی و ایــن همـــه سال ندیــدمـت

تنـهایی گریـه کردی و حتـــی یه بار نشنــــیــدمــت

زیــــبــــاتریــــن خاطره پایـیــز پشت پنـــجـــره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خواسـتــــم بدونی ایــــن روزا حال من از تو بدتــــره

صداقــت ترانــــمــــه بغــــضـی که توی حنـجــــرســــت

ایـن روزا کار و زنــــدگـی فقــط مرور خاطـرسـت

نمـــیــــدونـــم برای چی صبــوری میـــگـــردی همـــش

غفلـت بی رحــــم منو ساده نگـــیــــر اما ببـخـش

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ساده نگـیـر امـــا ببـــخــش

متن آهنگ صداقت ترانمه بغضی که توی حنجرست از سیاوش قمیشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا