متن آهنگ صد جرعه از عشقت که مرا باکی نیست آن روز که در بند توام دیوانم از راغب

متن آهنگ صد جرعه از عشقت که مرا باکی نیست آن روز که در بند توام دیوانم از راغب

محکـوم به دیـــوانـگی ام میـــدانــی مجـــنون شده را تو از چه میـتــــرسـانــــی

کم رخ بنـمــــای وسوســـه انــگـیــز ترین یک بار بگو پای دلــــت میــــمانی

یک بار بگــو پای دلـــت میــــمــــانــــی

〰️〰️〰️〰️〰️

من مســــت و خراب تو باده ی ناب بر شانــه ی من آســـوده بخـواب

من مست و خراب تو باده ی ناب بر شانـه ی من آســوده بخــواب

من مســـت مســـت مســـت مســـت مســـت توام جانــــا

〰️〰️〰️〰️〰️

بردی ای آن تو اندوه دل مارا

من مســت مســت مســت مســت مســت توام جانا

بردی ای آن تو انـدوه دل مارا

〰️〰️〰️〰️〰️

محـکـوم به دیــــوانــگــی ام جانــــا با عشــق تو میــدهــی سر و سامانم

صد جرعه از عشقـــت که مرا باکــی نیــــســت آن روز که در بنـد توام دیــوانـم

آن روز که در بند توام دیوانـم

〰️〰️〰️〰️〰️

من مسـت و خراب تو باده ی ناب بر شانــــه ی من آســــوده بخـــواب

من مســت و خراب تو باده ی ناب بر شانـه ی من آســــوده بخـواب

من مســـت مســـت مســـت مســـت مســـت توام جانـا

〰️〰️〰️〰️〰️

بردی ای آن تو اندوه دل مارا

من مسـت مسـت مسـت مسـت مسـت توام جانـا

بردی ای آن تو انـدوه دل مارا

متن آهنگ صد جرعه از عشقت که مرا باکی نیست آن روز که در بند توام دیوانم از راغب

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا