متن آهنگ عدالت مرد صداقت مرد شرافت مرد قناعت مرد درایت مرد سخاوت مرد نجابت مرد از یاس

متن آهنگ عدالت مرد صداقت مرد شرافت مرد قناعت مرد درایت مرد سخاوت مرد نجابت مرد از یاس

(مــــور)

ما تو حصار هم

تو تو حصار من

من تو حصار تن

می خواد بذاره کم

*****

پشـت نقــــاب تنگ

منــــم نظــاره گر

عدالت مرد صداقــت مرد شرافت مرد قنـــاعـت مرد درایـــت مرد سخـــاوت مرد نجـابــــت مرد

رفــاقــــت مرد قضـــاوت برد حسـادت برد حمـــاقــــت برد حکــایت برد وقـاحــــت برد جنـــایــــت برد

(مور همـخــــوان)

*****

اصـــالــتــــت کو

اصــالتـت کو

(یـاس ورس )

اصــــالــــت و گم کردم من زیـــر پوســــته های ایــن شهــر

قرق جبر بلوف و جعـل

*****

دروغ محض شنـــود و شک

جنـــون و جنـــگ بلـــوغ جهــــل جلـو چشمـــم

غرور در شرف مرگ

تومــــور درد قلـمــبــــه تر

حدود صد تا رخ دارم

*****

نمـــی دونم کدومــــشـم

ایـــن بالـا ابر و مه مضـطــرب از تو له

منـزجر از خونــــه مثـل مار از پونــــه

در پی روزنـه پشــت سر پر تنــش

مثــل برق و باد گذشــت و داستـانـم همــــیـن شد

*****

که توحــیــاط خونـــمـــون دیــــدم آســـمونــــم زمــــیـن خورد

از اون طرف آیـــنده شد از آن کیــا

ما نشـــستــیــم به دوخــــت و دوز پارگـی ها

مخــــلــص واقعی جاشو داد به ناخـالــصیهــــا

عمــق وجـــودم ظلمــات مثـــل غار سیـاه

*****

با ایــن حال با ایــن دنــیا دارم کار زیــاد

رفــتــــنی از نگـاه مقــابل داره میـاد

نقــــشـــه ها ابـــترن رهـسـپـــار سفـــرم

شرح حال رفــتــــنـــم از نگـاه دفــــتــرم

می درم روکــــشـت ایـن ترک رو بشـه

*****

خوار شدم تو چشت خار میـشــم تو چشت

برگ و ساقـه آدمه ولی مرده ریـشـــه ها

که جاشـو داده به خوی و خصـلـــت گرگ بیـــشــه ها

زبـون به فرم نیـش مار و گربــــه میــــشــــه هار

می شکـنـیــم همــو و می رقــــصــیم رو خرده شیــــشـه ها

*****

نامــحـــســوس بد شدم به طوری که عادی شه رونــــدم

دیـــگــه واســم مهـم نبــــود حتی آتیـش جهـنــــم

واسه چالــــه های خودم چاه جدیــد کنــدم

خیـلی وقتـــه تو زنـدون خودم وکــیــل بندم

مقـتدر توی قاب منــفــجــر تو نقـــاب

*****

کوچــه ها توی خواب کوچ ما به سوی خاک

دیــگــــری این خونــــســت

حرف نزن می دونـــم

که دارم یه کتــاب نو رو

از وسـط می خونــــم

*****

(مــــور همــــخوانـ)

اصـــالــتــت کو

اصــــالــتـــت کو

(یــاس ورس )

اصـــالــــت منـــو خاطره گرفـت

*****

که به ارق به اعـتــقـاداتـــم خاتـــمه بده

پرتــوی مثــــلــــث خونــــه و رفیـــق و مدرســه

جادوم کرد و گفـت به قافله برس

میــــتـی که راه می رفــــت یه باطــن کرخـت

حس می کنـم الــان دیــگه باطـــله طلــســـم

*****

مرور تاریـــخ بهم می گه پی عدالـت نگرد

از روز ازل حساب بکــن لغــایــت ابــــد

قانـون گذار بی قانـون ولی ما حامــی قانـونیم

ولــــی قصـــه عوض میشــه وقتی خالــــیـه جا نونـــی

وقـــتــی شک داری به خودت یعـــنــی اسـوه هراســی

*****

ایـن شرایـــط مسـبـــبـــه که دیــــگــه نخـبه نسـازیــم

ایـــنـه که جای ذوق و پول و کار و شغـــل اســـاســی

نشــســتــیم به تمـــاشای پای لخـــت مجـــازی

واسه شب امـتـــحـــان می خونـی جدول ضرب

فردا نمـاز می خونـــی واسـه شب اول قبر

*****

آهـنـگ فله ای می خونــــی واسه شب کنــــســــرت

همه چی واســــه کســــب تکــلــــیــــفـــه نه از ته قلــب

قبـــل ارتـــبـاط دک قبـــل اسـتـــعــــداد سد

قبــل اعـــتــمـاد شک قبــل احترام چک

و فهــمـیــــدم و ماحــصـــلــــش قبــــل افـــتــــخــار ننـــگ

*****

آمــوزش غلــط جامعـه رو استــــعــمــار کرد

چکــــیـــده های تجـربـــه هامـــون رو پس میـــدیم با شعـــر

مهــــم نیـسـت رو آهـــنــگــام می خواد چه تصویــری باشـه

فیلــمــا هیــــییــیــچ کدوم وصـــف شعـــر ما نمــــی شدن

تو لحــظـه های ما همـه صحـنـه ها واقـعــــی بودن

*****

که گرون تمــوم می شد واســـه من رویـا دوست

تا سوال به مونـدن یا رفــتـــن یه گل یا پوچ

ایـــنــجـــا مثــل یه کوســه بزرگم تو آکــواریـــوم

اونـــجا یه ماهــــی کوچیک تو عمـــق اقـیــانـوس

چه بی مزه مســـیــــری که راز و معــمــا نداشـــت

*****

انــتــــظــار توام با تلاش

یعـــنـی امـیــــد ولــــی ایـن کلــــمه رو اجــتــــمــاع انـــتظــــار نامـیــــده

ایـنـــجــــا واژه امــیــــد بوی نا میــــده

متن آهنگ عدالت مرد صداقت مرد شرافت مرد قناعت مرد درایت مرد سخاوت مرد نجابت مرد از یاس

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا