متن آهنگ غرق گریه ام مثل یه قایق شکستهی روی آبم از اشوان

متن آهنگ غرق گریه ام مثل یه قایق شکستهی روی آبم از اشوان

غرق گریـه ام مثـل یه قایــــق شکـستهـی روی آبـــم

نمــیـــتــــونــم وقــتـی میــــدونــم تو داغــــونی راحـت بخــــوابــم

بســـه دیــــگــه تمــوم کن ایــــن بازیو نده انـقــد عذابــــم

من خیــلی خرابـم خوب من خیــلی خرابـم

بســــه دیــگــه آخــــه تا کی میخوای چیــزی و به روت نیــــاری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

منــــه مغــــرور مثــل سایه دنـــبــالــتـــم تو فکــر فراری

خیــلــی وقت ما دوتا تا زیــر یه سقــفــیــم و نسـبـــت نداریـم

بیــــا پای قســـمـت نذاریــم پای قســـمـت نذاریــم

خیــرم به دیــوار بیــــمـــار دام بیــــدار

من ایــــنه حالــــم تو در چه حالــــی بعـــد از این

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بی تو دسـتـام یخ کرد و

دیـــگــــه نمــــونــده صحـبــتی پیش مردم

خنــدون داغــــون از تو

عوض شدی که نمیــشنــــاســـمـــت ایــــن آخــــرا

بســــه گریـه بســــه دعـــوا تمومـه دیــــگـــه ماجــرا

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خیرم به دیـوار بیمــار دام بیدار

من ایـــنــه حالـم تو در چه حالــی بعـــد از این

بی تو دسـتــــام یخ کرد و

دیـــگـــه نمـونــــده صحـبــــتـــی پیــش مردم

خنــــدون داغــون از تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

عوض شدی که نمـیـشـــنـــاســمـــت ایــــن آخرا

بســـه گریـــه بســـه دعــــوا تمـــومــه دیـــگه ماجرا

زخـــم زبون شنـــیـــدم ولـــی عیــــن خیـــالــتم نبـــود

انــــگــار چشــــمــمـون زدن آدمـــای شهــر حســود

که برامون شده ایــن رابــــطــــه بی معنـی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

توهـم مثــــل منــی یعنــی

من دیــــوونــه رو ولــگــرد خیابـون نکـن

من دل بســت رو دل خســته و داغون نکـــن

از ایـن برزخــی که ساخــــتــیم نه تو میــری و نه میــــرم من

واسـه جفـتــــمــــون بمــــیـرم من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

وای بمـــیرم من

خیـــرم به دیــــوار بیمار دام بیدار

من ایــنــــه حالـــم تو در چه حالــی بعـــد از این

بی تو دستــــام یخ کرد و

دیــــگــــه نمــونــده صحـــبـــتــــی پیـــش مردم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خندون داغـــون از تو

عوض شدی که نمیشـنــــاســـمــــت ایـن آخـــرا

بســه گریـه بســه دعوا تمـومـه دیــــگـــه ماجـرا

خیـرم به دیـوار بیــــمــــار دام بیــــدار

من ایــنه حالــم تو در چه حالـی بعــد از ایــن

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بی تو دســـتام یخ کرد و

دیــگـــه نمــونـــده صحـبــتــــی پیش مردم

خنـــدون داغـــون از تو

عوض شدی که نمــــیــشــــناسـمـــت این آخــرا

بســه گریـه بســه دعوا تمومه دیــــگـــه ماجــرا

متن آهنگ غرق گریه ام مثل یه قایق شکستهی روی آبم از اشوان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا