متن آهنگ غروره توو نگاه تو از شادمهر عقیلی

متن آهنگ غروره توو نگاه تو از شادمهر عقیلی

وقــتـــی که ایــنــــجایــی وقــتـــی که میخـــنـدی

وقتـــی که بد میـــشم چشــمــــاتــو میــبــنـــدی

وقـــتــــی که دنــــیـارو تنـهــــا با من میــــخـــوای

از هر طرف برم بازم باهــــام میـــای

جز عاشـــقـــت شدن

~~~~

چه کاری میــشـه کرد

میــــخـــوامـت خواســــتــنــت توو دلـــم ریشـــه کرد

وقـــتـــی که دنیـارو تنهـا با من میـخوای

از هر طرف برم بازم باهام میــــای

به قدری بی هوا امــروز هوای حالــمـــو داری

~~~~

به جز عاشــــق شدن راهـــی

جلوی پام نمــیذاری

غروره توو نگــاه تو

یه کوه امــــیــد بهم میـــده

کسـی میـــفــهـــمـه چی میــــگـــم

~~~~

که لبــخـنــــد تورو دیــده

به قدری بی هوا امــــروز هوای حالــــمو داری

به جز عاشـــق شدن راهــــی

جلــوی پام نمــیـــذاری

غروره توو نگاه تو

~~~~

یه کوه امید بهـم میــــده

کسی میفــــهمـه چی میـــگــم

که لبــخــــنـــد تورو دیــــده

جز عاشــــقــت شدن

چه کاری میـــشـه کرد

~~~~

میــــخـــوامـــت خواســــتــنـت توو دلـم ریـشه کرد

وقـــتی که دنیــــارو تنــها با من میــــخـــوای

از هر طرف برم بازم باهام میای

به قدری بی هوا امروز هوای حالــــمـو داری

به جز عاشــق شدن راهـــی

~~~~

جلـــوی پام نمیـذاری

غروره توو نگــاه تو

یه کوه امـیـــد بهــــم میــده

کسـی میـفــهـــمه چی میــگـم

که لبــخـنــد تورو دیده

~~~~

به قدری بی هوا امـــروز هوای حالـــمـو داری

به جز عاشــق شدن راهـــی

جلوی پام نمــیــــذاری

غروره توو نگـاه تو

یه کوه امید بهــــم میـده

~~~~

کســــی میـفــهمه چی میــــگـم

که لبخـنـد تورو دیـده

متن آهنگ غروره توو نگاه تو از شادمهر عقیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا