متن آهنگ فکر این که نباشی به کی تکیه کنم از آرمین توای اف ام

متن آهنگ فکر این که نباشی به کی تکیه کنم از آرمین توای اف ام

سر صبــــحــــه و از خواب تازه تو پا میـــشی

ولی من هنـوز بیــدارمـــو تو باعت و بانـــی شی

که ساعـــت به تو فکـــر بکـــنــم

فکــــر ایـــن که نبــاشــی به کی تکـیـــه کنـــم

ولـــی تو چی موهات خیــــســه و زیــر دوشــی

^^^^^^^^^^

فکــر اینـــی شب تو دور همـی چی بپوشـــی

یا که چک میـکــــنـــی زنگ زده کی به گوشـــیـــت

با کدوم تیـــک بزنـی با یکـــی دیـگــه جور شی

تو چشــــام زل بزن بیا ببــــیــــن بغـضــــو

تاحـــالا ایــنــــطــــوری دیــــده بودی تو من تخــــســــو

^^^^^^^^^^

تاحـــالــــا دیده بودی که ایــــنــــقـد داغــــون بشـم

با صد تا قرص و دری وری آروم بشـم

ولــی تو چی با یه الـــکـــی با نور شمعــو

آخـر شب رو تخــــت ولویـــی با اون امـــشب

و همــــیـــن چیــــزاسـت که یهـــو باعـث میـشه

^^^^^^^^^^

که من به ده نوع خلـاف دیگــــه آلـوده شم

دیــگه برو واسـه همـیـشـــه که قیـدتـــو زدم

خوب منـــم دیــــگــــه عیــن تو بدم

دروغ میـــگــفـتــی دوســـم داشـتـی

منـــم تصـــمیــم گرفتـم دل به تو ندم

^^^^^^^^^^

دیـگــه برو واســـه همیــشه که قیـدتــــو زدم

خوب منــــم دیگه عین تو بدم

دروغ میگــفــتـــی دوســم داشـــتـــی

منـــم تصــــمیـم گرفــــتــم دل به تو ندم

بگــو بیــنــــم تو هم میـــکنـی گاهـی یادم

^^^^^^^^^^

یا که الان ایــنقــــد دور و ورت داری آدم

که فاز فابـریـــکــــی نه اضافه کارن و

پایــــه عشـــق و حال و مهمونـــی و شادی هاتــــن

بگـو بیــــنــم باهــــاشــــون هستـی خودی

اســمـی از من میـــاری وقتـــی مســـت میـکنــی

^^^^^^^^^^

یا وقــــتــی بحـــث پیش میــــاد که با کی دوســت بودی

میــگــی هیــــچکــی و بحــثــو عوض میـــکــنی

بزار حالا که دارم از تو جدا میــــشـم

بگــم فرامـــوشــیــت آســـون نی خدایـیــــشم

با ایــن که هنوزم اون عاشق دو آتــــیـــشـم

^^^^^^^^^^

و صبــحـــا به عشـق تلــــفـــن تو پا میـــشم

دیــگـــه نمــــیـــخوام یه لحظــه هم با تو قاطــی شم

چیه فکــــر میــــکــنــی که تو خمـــاریــشم

مگـه یادت رفته اون روزایی رو

که چجوری با کارات میـزدی تو آتــــیــــشـــم

^^^^^^^^^^

دیــگه برو واســـه همیــــشــه که قیــدتـــو زدم

خوب منـــم دیــــگــه عیـن تو بدم

دروغ میـگـــفــتی دوســـم داشــتی

منـم تصـمـــیم گرفتم دل به تو ندم

دیگه برو واسـه همــیــشــــه که قیــدتـــو زدم

^^^^^^^^^^

خوب منم دیــگــــه عیـن تو بدم

دروغ میگفــتــــی دوســـم داشــتـــی

منم تصــمــیم گرفــــتـم دل به تو ندم

شاید حالـا همـش پشـــت سرم فحــش بدی هیـــچ

حق انـتـخــــاب داری و ایــن مشــکــــلـی نیـسـت

^^^^^^^^^^

ولی خدا میــــدونه که اگــه دوســت داشــــتـــم

واســــه خودت بوده و واســــه خوشگــلــیــــت نیـســت

اصــلــا هرجـایـــی میـری برو اجـــازه داری

میــــدونی تورو ساخـــتــــن واســــه اضافــــه کاری

آخــه دسـت خودت که نیـــست یکـــم عقــــده ای شدی

^^^^^^^^^^

خدایـــی من نمـــیخـواسـتـــم ایــنقــــد گنـده میــــشــــدی

ازت رکـــب خورده بودم نه ایــــن مدلی

چرا دســــت دســــت میکــنی بری نکـنـه دو دلـــی

چرا واســه رفـــتـن میــــکـنـی اســتـــخـــاره

مگــه کم کردی ازم سو اســتـــفاده

^^^^^^^^^^

حالـــا برو بیـاد من بکـــنـــم هی مســـت

دیــگـه آرمـــیــــنتـم به خاطــــرات پیـوسـت

برو و بدون که بد بودی امـــا خدایــــی

روزا خیــــلـــیـم پر رنــــگ شبــا کجــایــــی

دیـگـه برو واســه همـیــشــــه که قیـــدتــــو زدم

^^^^^^^^^^

خوب منم دیـــگه عین تو بدم

دروغ میــــگــفـتـی دوســم داشــــتی

منــم تصــــمــــیــــم گرفـتـم دل به تو ندم

متن آهنگ فکر این که نباشی به کی تکیه کنم از آرمین توای اف ام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا