متن آهنگ فکر نکن تو بردی نه من به خودم باختم از ماکان بند

متن آهنگ فکر نکن تو بردی نه من به خودم باختم از ماکان بند

کشــتــی من به گل نشــســــت ناخــــدای خوبــی نداشــــت

تن شکــــستــمــــو ندیـد منـــو رو موج تنــــهــا گذاشـت

به شوق مقــــصـــدی قشنگ تنـمــــو به دریــــا زدم

دســـتـم تو دســـت ناخدا میـــگــــفــت که راهــــو بلـــدم

اعتـــمــــاد کردم بهــــش عاشـــقــــش شدم شدیـــد

*-*-*-*-*-*-

امــا ایـــن عشـــق منـــو ناخــدا هیــچــــوقـت ندیـد

این وســــط افــــتادمــو کسی منــــو نمیفــــهــمه

ای خدا کاری بکـن ناخدا چه بی رحــمــه

کشـتــــی بی جون منم که راهــو واسـه تو ساختــم

فکــر نکــــن تو بردی نه من به خودم باخــتــم

*-*-*-*-*-*-

ایــــن وسط افتــــادمــــو کســــی منو نمــیـفـــهمـــه

ای خدا کاری بکـن ناخـــدا چه بی رحمــــه

کشــــتــــی بی جون منـم که راهو واسـه تو ساخـــتــــم

فکـر نکــن تو بردی نه من به خودم باخـتـم

رده پاهـــات هنـوز روی قلـــبمه

*-*-*-*-*-*-

همــــین رده پاهــــات نمــــکـــه روی زخــــمـــمـه

انــگـاری ساحــلــم با من همـدرده

هردومـــون منــتــــظـریــــم ناخـــدا برگـــرده

این وسـط افـــتــادمــــو کســـی منـــو نمیــــفهــمه

ای خدا کاری بکـــن ناخـدا چه بی رحـمــــه

*-*-*-*-*-*-

کشــــتی بی جون منــم که راهــو واســه تو ساختــــم

فکر نکـن تو بردی نه من به خودم باختم

ایــــن وســط افــتــــادمو کسی منـو نمیـــفهـــمـــه

ای خدا کاری بکــن ناخــدا چه بی رحــــمــه

کشتــــی بی جون منــم که راهـــو واســـه تو ساخـتـــم

*-*-*-*-*-*-

فکــر نکن تو بردی نه من به خودم باخـتــــم

متن آهنگ فکر نکن تو بردی نه من به خودم باختم از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا