متن آهنگ قصه اینجوری شروع شد از شادمهر عقیلی

متن آهنگ قصه اینجوری شروع شد از شادمهر عقیلی

آروم آروم مرد می شد

رنــــگ جهــــرش زرد میـــشـد

از بلــــنـدی پرت میــشد

قصـــه ایــــن بود قصـــه ایــــن بود

با یه مشـت حرفـای تازه

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

بعـــد یه عمــــر رو به رو شد

ایــــن تمــام ماجـرا بود

قصـه ایـــنــجوری شروع شد

اون کی بود اون که دوســــت داشـــت

بگــو واقــعـــا کی بود کی حالــش مثل قبل نشــــد

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

از وقــتی با تو رو به رو شد

من بودم اون کوهی که

به چشـــمـــای تو کوچـیـــکــــه

منــم من همــــون آغـوشی

که یه روزی خونـــت بود

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

من بودم آی دیـوونـــه

حیـف یادت نمــیــمـونه

یادت رفـــتــه این آدم یه روز دیـوونــــت بود

آروم آروم مرد می شد

با خودش همدرد میـشـــد

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

یخ میــــزد خونـــســــرد میشـد

قصــه ایــن بود قصــه ایــن بود

با یه مشــــت حرفـــای تازه

بعـد یه عمر رو به رو شد

ایـــن تمـــام ماجــــرا بود

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

قصه ایــــنجـوری شروع شد

اون کی بود اون که دوســــت داشــت

بگــو واقــعـا کی بود کی حالــش مثـل قبـل نشــــد

از وقتـی با تو رو به رو شد

من بودم اون کوهــــی که

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

به چشـمــای تو کوچیـکــه

منم من همـــون آغوشــــی

که یه روزی خونــت بود

من بودم آی دیـــوونــــه

حیــــف یادت نمـیــــمــونــه

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

یادت رفـــتــــه ایــــن آدم یه روز دیــوونت بود

متن آهنگ قصه اینجوری شروع شد از شادمهر عقیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا