متن آهنگ لالایی میخونه بارون برام آروم نمیشم از شادمهر عقیلی

متن آهنگ لالایی میخونه بارون برام آروم نمیشم از شادمهر عقیلی

هر چی گفـتـمـت نرو

نمــــیــرســـیــــد بهت صدام

تا کی بگـردم تو رو

〰️〰️〰️〰️

لای بغــــض و گریه هام

یاد تو مینـدازه منـو

هوای خیس ایــن شهـــر

〰️〰️〰️〰️

لالـــایــــی میــــخونـه بارون برام آروم نمـیــشـــم

اون که با خودخـواهیــــاش ایـن عشق و باطل کرد

بهـــم بگــــو تو بودی یا من

〰️〰️〰️〰️

اونکه پامـــونــــو رفـیـــق موج و ساحل کرد

خودت بگــو تو بودی یا من

تو کجـایـــی که الــــان دریـا دلــش تنــگـــه ببـــیـنـه

〰️〰️〰️〰️

ما دوتــــارو باهـــم

اونــکـــه با خودخـواهـیاش

ایـــن عشقــــو باطل کرد بهم بگــو تو بودی یا من

〰️〰️〰️〰️

اونکــــه پامــــونـــو رفـــیــــق موج و ساحل کرد

خودت بگـو تو بودی یا من

تو کجــایــی که الــان دریــــا دلش تنــــگه ببیـــنــــه

〰️〰️〰️〰️

ما دوتـــارو باهم

پایـــه های عشقــمـــون روی یه مشـــت خاک بود

تا ایــــنـجـــاشم خطـرناک بود

〰️〰️〰️〰️

که رفـــتــی و همـــش شد رو دلـم آوار

ترســــم از ایـن بود بگــی بم

تیـــکـــه های قلــــب مردتو با دســتـای خودت بردار

〰️〰️〰️〰️

هر کاری کردم چهــار دیواری دلم بشـه خونــت

امــا نشـد

من خبـــر دارم که گشتی مثـــل من

〰️〰️〰️〰️

یکی شه دیــــوونت

پیـدا نشــد

اونکــــه با خودخواهـیــــاش

〰️〰️〰️〰️

ایــن عشــــقـــو باطل کرد بهم بگــــو تو بودی یا من

اونـــکــه پامـــونــــو رفـــیـق موج و ساحــل کرد

خودت بگــــو تو بودی یا من

〰️〰️〰️〰️

تو کجــــایی که الان دریــــا دلــــش تنـگه ببــــینــه

ما دوتـارو باهــــم

اونــکــه با خودخـواهـیاش

〰️〰️〰️〰️

ایـن عشـــقــو باطل کرد بهــم بگـــو تو بودی یا من

اونـکـه پامــــونـو رفـیــق موج و ساحــل کرد

خودت بگــو تو بودی یا من

〰️〰️〰️〰️

تو کجـایــــی که الان دریا دلــش تنـــگــــه ببـــیـــنــه

ما دوتـــارو باهـــم

متن آهنگ لالایی میخونه بارون برام آروم نمیشم از شادمهر عقیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا