متن آهنگ لبخند بزن من بزنم واسه از احسان دریا دل

متن آهنگ لبخند بزن من بزنم واسه از احسان دریا دل

افــتــادیـم رو دور تکــــرارو تا کی

باید بشـنویـــم از هم بد و بیـــرارو

تا کی میــون بحــثــــامون از من

هی اصـــرارو از تو هی انــــکـارو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

سکــــوتتـو بشکــن نگو حرف

ندارم نکـــن ایــــن کارو

یه رحــمــــی کن به من که واســــه

تو شدم یارو لالــایــی بخـون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

واسم نمونـــم شبا بیدارو

لبـــخنــد بزن من بزنـــم واســه

تو گیــتـــارو اســــپــنـد برات

دود کنـم دور کنـم درد و بلـاهـارو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــه رفتــاراش منـــو دیـوونـــم

کرده اگــــه دیدیـــنـــش بهــــش بگــیــــد برگـــرده

سرده سر پر سردرده نیـسـتـی

ببـــینـی نبـــودت چیـکـــارم کرده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــه رفــــتــــاراش منـو دیــوونـــم

کرده اگه دیـــدیــــنش بهـش بگــــیــــد برگــــرده

سرده سر پر سردرده نیـــســتـی

ببــیــــنـــی نبودت چیــکــارم کرده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

هی سخـت نکــن واســـمـون رارو تا کی

بایـد گریه کنـــم پاک کنـــم چشم تر و تارو

تا کی بایـد حرف بزنــــم چیــــزی نگــــی

گوش ندی حرفارو نکــن این کارو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بیــا از دوش من ایــــن دفـــعه

رو تو بردار ایــن بارو

یه رحمــــی کن به من که واســـه

تو شدم یارو لالــــایــــی بخون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

واسم نمــونـــم شبــــا بیــدارو

لبــــخـــند بزن من بزنم واسـه

تو گیـــتارو اســــپنــــد برات دود کنـــم

دور کنم درد و بلــــاهـارو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــــه رفــتـاراش منو دیوونــم کرده

اگــه دیــدیــنــــش بهــــش بگـــید برگـرده

سرده سر پر سردرده نیــــســــتـی

ببـیــنـــی نبـودت چیکـــارم کرده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــــه رفــــتــــاراش منـــو دیـــوونــم کرده

اگـــه دیــدینــــش بهــــش بگیــد برگرده

سرده سر پر سردرده نیــســـتـی

ببــــیــــنـی نبــــودت چیکــــارم کرده

متن آهنگ لبخند بزن من بزنم واسه از احسان دریا دل

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا