متن آهنگ لیلی و مجنون منو تو از مهدی احمدوند

متن آهنگ لیلی و مجنون منو تو از مهدی احمدوند

منو دیــوانــــه کرد شقـــایق بوی تو

مهـــتــــابـهرویـتــو

از من مگـــه دیــوانــه تر هسـت چشــمـــان اهوی تو

کمــــان ابـــروی تو

پریـشـان موی تو

~~~~~

ازتو مگـــه زیبـــا ترم هســت تو یک افـــســونـگــــری

از من نگـذری

پری توقــــصــــه هاسـت تو از اون بهـتــری

دل من فرشـزیر پات

زیـــر قدمــات

~~~~~

هزار غزل پیــــشــکـــشــــه شاخ نبــــات

آدم وحــــوا من تو

لیـلی و مجـنـــون منو تو

شیرین و فرهاد من وتــــو

ازاده و بهـرام من وتــو

~~~~~

و میــــتــرا من و تو

یوســف و زلـــیــــخــا من و تو

من وتـو

منـــیـــژــــه و بیـژـن من وتـــو

حالـــا ای وای ای وای از دل

~~~~~

ای داد ای داد از عشق

زیـبـــایــــی انـقــــد که دنــیـام افــتاد از چشــم

حالا درمــونی رودردم من دور ت بگـردم

من با تو بهــشــتــو روزمیــــنم تجــربـه کردم

مگه بهتر از توام هســت ای وای ای وای از دســـتـــه ایــــن قلــب بد مســــت

~~~~~

آدم وحـوا من تو

لیـلی و مجنون منــــو تو

شیریـــن و فرهاد من وتـــو

ازاده و بهـــرام من وتو

و میــــتــــرا من و تو

~~~~~

یوســــف و زلیـــخــــا من و تو

من و تو

منــیـــژه و بیـژـــن من وتـــو

آدم وحـــوا من تو

لیـلـــی و مجـنـــون منو تو

~~~~~

شیــریــــن و فرهـاد من وتـــو

ازاده و بهرام من وتــو

و میــــتــرا من و تو

یوســـف و زلـیـخــــا من و تو

من و تو

~~~~~

منـیژـه و بیژـن من وتـو

متن آهنگ لیلی و مجنون منو تو از مهدی احمدوند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا