متن آهنگ ماندم در آغوش غم از رضا بهرام

متن آهنگ ماندم در آغوش غم از رضا بهرام

بعــــد از تو هیـــچ میــــمـانــــد از قلــــبــم

بغضــــم حریــف گریـه هایم نیـــســـت خدای من

ایــــن گریــه ها یعـنـــی شروع ماجرای من

چشــم رقیــــبـان خورده بر دار و نداره من

دوش شما تنهـا دلیــــل انــــتظــــاره من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

دیـوانــگـی دیــگـــر نمــیـــآیـد به کاره من

عاشـق شدم عاشـق چرا از دور میبـــیــنــم تو را

وای از ایـــن درده دوری

مانــــدم در آغــوش غم

در دل تو جا ماندی فقط

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

امــــا هنوز غرق غروری

شهـــزاده ی نامـــهـــربــان

قلب مرا شکـستــــی

تیــــره گذشـته از کمـــان

دردانــه ی که هســــتی

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

شهزاده ی نامـــهــربان

قلــــب مرا شکـــســــتی

تیـــره گذشــتــه از کمـان

دردانـــه ی که هســتــی

شهـــزاده ی نامـــهــــربـان

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

قلــــب مرا شکـســتی

تیــــره گذشـتـــه از کمـــان

دردانـــه ی که هســتـــی

ای عشق

خرابــــم کرده ای آخــر تو را تا کی کنم باور

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

نمیـبیــــنی مگــر دلم گرفـــتــــه

این شهــر مرا دیـوانـه میـخـــوانــــد کجایـی دل نمـیـــدانـــد

که دنــیــــای مرا ماتـم گرفــتـــه

نمـــیـبـیـــنـی مگر دلـم گرفتــــه

شهــزاده ی نامـهــربان

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

قلب مرا شکـســــتی

تیـره گذشتـه از کمـــان

دردانه ی که هســتــــی

شهــــزاده ی نامــــهــربــان

قلب مرا شکــــستی

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

تیـره گذشـــتــه از کمان

دردانـه ی که هســتـــی

شهـزاده ی نامـــهـربـــان

قلـب مرا شکـسـتـی

تیره گذشـــتــــه از کمـــان

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

دردانـــه ی که هستـی

متن آهنگ ماندم در آغوش غم از رضا بهرام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا