متن آهنگ ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی از حمید هیراد

متن آهنگ ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی از حمید هیراد

گر با دگـــران سحر کنـــی وای بر من

از کوی دگـــر گذر کنی وای بر من

چه آشــــوبـی شوم هر دم که دل میبری از هرکس

چه جنـجـــالـی به پا کردی تو در ایـن قلـب دلــــواپـــس

چه جنـــجــــالــی به پا کردی تو در ایـن قلب دلــواپـــس

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

انـــفرادی شده سلــول به سلــول تنم

خود من در خود من در خود من زنـــدانــیــســت

انــفــــرادی شده سلـول به سلـول تنـم

انــفـرادی شده سلــول به سلــول تنـم

خود من در خود من در خود من زنــــدانــیـــست

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

انفـــرادی همــــه شب من به خیـابــــون میـــزنـــم

خســــتـه از حال و هوایـــی که به ایـن ویــــرانـیـــســت

از تو بگـــذشـتــــم و بگذاشـتــمـت با دگـــران

رفتــــم از کوی تو اما عقـب سر نگــــران

ما گذشـــتــــیــــم و گذشـــت آنــــچــه تو با ما کردی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

تو بمـان با دگــران وای به حال دگــران

انـفـرادی شده سلـول به سلـول تنــم

خود من در خود من در خود من زنـدانـــیـــست

انــفــــرادی شده سلــــول به سلــــول تنــــم

انــــفرادی شده سلـول به سلـول تنم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خود من در خود من در خود من زنــــدانــیـــســــت

انـفــــرادی همــه شب من به خیــــابــون میــزنــم

خســـتـــه از حال و هوایــــی که به ایـــن ویـرانیـــســت

متن آهنگ ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی از حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا