متن آهنگ من با هر سازی داری از آرمین زارعی

متن آهنگ من با هر سازی داری از آرمین زارعی

چه وسواســـی داری

روحـیــــه حســاســی داری

ساعــت چهار و نیـم صبحه

دوباره پا گوشی باز بیــــداری

بس کن دیگـه خفــم کردی اه

^^^^

پر شدش اون جا سیـــگـــاری

بگـــو هر رازی داری

اعصـاب لجبـــازی داری

بزن که خوب میــــرقصــــم

من با هر سازی داری

^^^^

صورت معـــصـــوم و نازی داری

رفتـــی و همــه موجـای منــــفیـت

موند توو ایـن چار دیــــواری

رفــتنت چشامــو تر نکرد

برو برنـگــــرد دور من نگـــرد

^^^^

چه شبـــایـی که تا صبـــح ایـن دل وامـــونده

بدون تو با غصه سر نکـرد

برو برنــــگــرد

رفتــنــت چشـــامــــو تر نکـرد

برو برنگـــرد دور من نگـرد

^^^^

چه شبایــــی که تا صبح ایـــن دل وامــونـــده

بدون تو با غصــه سر نکـرد

دیـــگـه برنــــگـــرد

نگـرانــی از حالـــم میـپــــرســـی

چی توقـع داری الــــان بایــــد بگـم عالـی

^^^^

مثـل خون بودی زیـــر پوســــتــم

این اواخـر نداشـــتــی دیــــگــــه دوستـــم

زیـــاد شده بود توقعــات

خود بزرگ بیــــنی و توهــــمـــات

برو دیــــگــــه نشـــه ادعــــات که اصـلـــا

^^^^

ندارم بهــت اعـــتــماد یه درصد

بی تو صد بود و با تو رسیــــد به صفـر

من همه اعــتـمـــاد به نفــــســم

هه دادای بلـــنـــد میزدی

پشــــتـــم حرف آدمــــای دورم میـزدی

^^^^

همــیــــشـه واســت صدمو میـــزاشـــتــم و

تازه آخــرش غر هم میـــزدی

ایـــن کارا رو کردی حرصم دراد

گوش میدی یا تلـخـه غصـه ام برات

پای منـو همـــه جا کشــــونــــدی

^^^^

مهم نبــود آبـــرو و اســمــــم برات

رومــــون تو روی هم باز واشــد

خودتــو نزن به خواب پاشــو

من با وجدانم یر به یر

ولـی تو میبـیـــنـــی کارمــاشـو

^^^^

رفتنـت چشــامــو تر نکــرد

برو برنـگـرد دور من نگرد

چه شبــــایـــی که تا صبــــح ایـن دل وامــــونـــده

بدون تو با غصـــه سر نکـــرد

برو برنــگرد

^^^^

رفـــتــنـــت چشامـــو تر نکرد

برو برنـگـــرد دور من نگرد

چه شبــــایــی که تا صبــــح ایــن دل وامـونـــده

بدون تو با غصه سر نکــرد

دیگه برنــــگـرد

^^^^

برو دیــگـه دست بردار

منـو دست ننــــداز

هرکــی بره سوی خود

من و تو مال هم نیـستــیـــم از فردا

تو چی میدونــــی از دردام از غم هام

^^^^

یه آدم بی منـطقــی که سر در نمـیــــاره از حرفــام

رفـــتـــنت چشـامــو تر نکــــرد

برو برنـگـرد دور من نگـرد

چه شبـــایی که تا صبح ایـن دل وامــونده

بدون تو با غصـه سر نکـــرد

^^^^

برو برنـــگــرد

رفــتــنــت چشـــامــو تر نکــرد

برو برنـــگــرد دور من نگـــرد

چه شبــایی که تا صبـح ایــــن دل وامونــــده

بدون تو با غصـــه سر نکـــرد

^^^^

دیـــگه برنـــگــرد

متن آهنگ من با هر سازی داری از آرمین زارعی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا