متن آهنگ من رو تو حساب کردم نشه که بی حس شی بهم از مسعود صادق لو

چی میــگــه

یه جای ساکـــت با تو شدم عشـق لازم

تمــام دنیـا خامــوش چشــام به چشماتــه

تمــام قلبـــم واسه دسـتای نازت

صدای راه رفــتـــن تو واسه خونـــه لازم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

دسـتــات حس میده بهـــم داری تو چه حســی بهـــم

من رو تو حساب کردم نشه که بی حس شی بهم

نری بری تنــــهــا میــــشــــم اگــه بری درد میـکــشــــم

پیاده قدم میزنــــم دوبــــاره سیــگـار میـکـــشــــم

دســـتات حس میــده بهــــم داری تو چه حســی بهــــم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

من رو تو حساب کردم نشــه که بی حس شی بهـم

نری بری تنــــها میـشــم اگــه بری درد میـکــــشــم

پیــاده قدم میــزنـــم دوبـــاره سیــگـار میــکـــشـــم

بد میـــخـــوامـت تو رو برو اگـــه میــتــونــی از قلـبم

چی میـشد دلـــم بخــوادت کمتـر هر روز عاشق ترم از قبـل

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

دســــتات حس میــده بهــــم داری تو چه حســــی بهــــم

من رو تو حســاب کردم نشه که بی حس شی بهـــم

نری بری تنــهـا میــــشـم اگــــه بری درد میــــکـشــــم

پیـاده قدم میزنــــم دوبــــاره سیـگار میـکــشم

دسـتـات حس میــده بهــــم داری تو چه حسی بهــــم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

من رو تو حسـاب کردم نشـــه که بی حس شی بهم

نری بری تنهـــا میـشـــم اگــــه بری درد میـــکـــشم

پیـاده قدم میــزنـــم دوبـــاره سیگـار میکــــشــم

متن آهنگ من رو تو حساب کردم نشه که بی حس شی بهم از مسعود صادق لو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا