متن آهنگ من غد و دیوونه بدون کت و بی خونه از امیر تتلو

متن آهنگ من غد و دیوونه بدون کت و بی خونه از امیر تتلو

[ایـنــترو]

[کـورسـ]

انـقــده زور توو بازومـه لازم نی فحش بدم و

(ســــیـاهــا بخــشـــی از راه بزرگنــ)

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

شیک و مجــلسی میــــدم کشــتـــه رو

(کــه اگــــه نبـانش رنــــگـــا معـــنـــی نمـــیـدن)

نداری طاقـت یه مشـت منــــو

(ازشـون نترس باهـاشـــون عشـق کنــــ)

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

برو نگــــاه نکـن پشـــت سرو

(بـاهاشـــون بجــــنـگ نهــــایــت خواب و آرامـش توو عمــث سیـاهــیـــهـــ)

(بــــفهــمـش امـــا آلــودش نشـــو)

[ورس یکــ]

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من بی چک و چونـه میــــگیـــرم مغــــزو نشـــونـــه

چون بی چک و سفــتـه به نفــع هر دومــــونه

من غد و دیوونــــه بدون کت و بی خونـه

رپــی و لش میــام تو باس بدوی خونـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من روم و راســتــــم خوبـــم و خاصــــم

دادم بره حتـــی وقــتــی روحـــمـــو خواســتـــن

من بی چک و چونه میـــشینـــم رو نوک قلــه

میبیـنــــم خوبـــه و گل مخـا رو ضربـه هام قفـــلـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

آروم و خستـــه ولی خب بد شیــــر و گنـــده

بعـضی وقتـــا نرم یه وقتـــا وحـشی و تنـده

کارام ضد و نقــــیـــضه رفــتـــارام

یه روز منـفـی یه روز مثــــبـــت و رو تیــتــر اخــبارام

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یهــــو دیـدی رفـــت پاهـام رو صورتــت رو همــکـــارا

یهـــو دیــــدی اذیـت شد همه زور و افـکــارا

یهــو دیــــدی زدم و رفـــتــــم و بد کف منـــی

یهــــو دیـدی که فقــــط یه چی بهــت رفتـه همـین

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

[ورس دو]

من اگـه میـزنـم توو گوشــــت

قلــبمــــم میـلرزه

ولــــی ایـــن غروبـــو دوســــت ندارم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

میـزنم طلـــوع شه

خونه همــــه صورتـــم خون همــــه جونت

چون قرمـزه رنــگ زبــــونــــت میزنــــم که جور شه

میــزنـم پاشی از خواب خمـــاری

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

میـزنم که پاک شی رو برگـام یه غباری

میــــزنــم میـــگـــیــــرم هرچـــیـــزی که داری

میــــزنــــم با قدرت ولی پره ریزه کاری

نوش جونـــت عزیــزم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

پشـت سرمــــم برو بگو که من مریــضـم

اگــــه بازم میـــخـــوای بگــــو برات بریــزم

من وصـــله شیــلـــنـــگ یه ریــــز هم

هنــــو بی دنــده تیـزم پس بپــا نخور به میـــزم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

که دست به مهـــره بازیــــه

با ایـــنکــــه هنـوزم خیســــه مهره قاضــــیــه

میـــزنـم بدم میـــزنـم که نگـــی راضــــیــه

من بی مخــــمــو بی کلـه نگـو صحــنه سازی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

میــزنــــم به قلــعــه نمــیــــذارم که به ایــــن راحــتیا ببــلــعـــه

انــگــــار اصـــلــــیتیم نازیه ننــــم ازم عاصــیــه

پس سعـی نکـــن که وایســی هی

من اونـیم که خنـــده رو صورتــــش ماســــیــــده و

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

هی خودشو پاس میده

من اونـیــــم که فحش میخــــوره ولـی راسـت میگــــه

چون زبــــونـــش فارسـیه

چون بیـــن ایـن همــــه اون آدم خاصـــیـــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

[کــــورس]

انقـده زور توو بازومه لازم نی فحــــش بدم و

شیــــک و مجلــــسـی میـــدم کشــتـه رو

نداری طاقت یه مشـت منــو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

برو نگاه نکـــن پشــــت سرو

انــــقــده زور توو بازومه لازم نی فحــش بدم و

نداری طاقـــت یه مشـت منو

متن آهنگ من غد و دیوونه بدون کت و بی خونه از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا