متن آهنگ من همونم هنوز برات میمونم از بهنام بانی

متن آهنگ من همونم هنوز برات میمونم از بهنام بانی

فاصـلـــه میـــگــــیــری خب بیــشــــتـر دلـم میــخــــواد تو رو

خوب نگـــاه کن توو چشــــام جون همــــیــــن چشــــمـا نرو

ساده دل بســــتـــم ولـی ساده نمیــــگــذرم ازت

خیــلــــی نابـودم ولـی چشــــمـام تو رو دیــــدن فقـــط

من همونــم هنــوز برات میــــمونم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

حتـــی اگه چیـــزی نگــم باز تو رو دوســــت دارم

آره من همـونــــم یه آدم دیـــوونه ام

که فاصــله میـــگــیـری و من هنــــوز دوســــت دارم

من همــونــــم هنـــوز برات میــــمــونــــم

حتـــی اگــه چیــزی نگم باز تو رو دوسـت دارم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

آره من همــــونــم یه آدم دیــــوونــــه ام

که فاصـلــه میـگــیری و من هنــــوز دوسـت دارم

به جایــی رســـیــدم که روز و شب برام فرقـــی نداره

با ایـنــــکه میــدونم بایــــد یادت نیــــفــتـــم

ولـــی باز یه چیـــزی تو رو یادم میاره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

باز دوبــــاره

تو رفــــتـــی ولـی باز مثــــل دیــــوونــه ها چشــــمـام به راهــه

میــدونم که میــشه دیـگه با هم بمونــــیـم

ولی خوب میخـوامت با ایــن که اشـتبـــاهه

اشــــتبـاهه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

من همونم هنوز برات میـمــونـم

حتی اگــــه چیـــزی نگـــم باز تورو دوسـت دارم

آره من همـونــم یه آدم دیــــوونه ام

که فاصــلــــه میــگــیـری و من هنـوز دوســــت دارم

من همــــونــم هنــــوز برات میـمــونم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

حتی اگـــه چیــزی نگــــم باز تورو دوســت دارم

آره من همـــونــم یه آدم دیـــوونـــه ام

که فاصــــلــــه میگـــیــری و من هنـوز دوســت دارم

من همونــم هنــــوز برات میمــــونــــم

حتـی اگـــه چیــــزی نگـــم باز تورو دوسـت دارم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

من همـونم یه آدمـــه دیــوونــم

که فاصـــلــه میـگیری و من هنـوز دوست دارم

متن آهنگ من همونم هنوز برات میمونم از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا