متن آهنگ من هنوز از هوای تو مستم از حجت اشرف زاده

متن آهنگ من هنوز از هوای تو مستم از حجت اشرف زاده

میـپــــرســتـم تورا میـپــــرســتـم

من هنـــوز از هوای تو مستم

ای پریــزادهــی منو پریــشان

روی از ایــن خستهـدل برمــگردان

ماه افـسـونــــگـــر سربــهزیــرم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

پای عشقـت الــــهــــی بمیــرم

هرچــــه خواهـی بگــــو آخــرکـــار عشق خود را برایم نگــه دار

عمــــرم جانــــم ماه تابــــانـم

سروسامــــانـــم

دلــــدارم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

وای از دستــت که شدم مســتـت

تو مده بیش از این آزارم

عمـرم جانـم ماه تابــــانم

سروسـامانــم

دلدارم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

وای از دســـتـت که شدم مستت

تو مده بیش از ایـن آزارم

مســتـــمـســـتـم کن از خنـــدهـــهایـت

تا بســــازم بسوزم به پایت

آتشـــم باش و خاکسـتــــرم کن

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

هی بسـوزان و هی پرپـــرم کن

میـــپــرستـــم تو را میـــپــرستـــم

من هنــوز از هوای تو مسـتـم

ای پریـــزادهــــی موپـــریـشـان

روی از ایـن خستـــهـدل برمگـردان

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

عمـرم جانـــم ماه تابـــانـــم

سروســامــانـم

دلـــدارم

وای از دســتت که شدم مســــتــت

تو مده بیش از این آزارم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

عمـــرم جانم ماه تابـانـــم

سروسـامـــانم

دلــدارم

وای از دســــتـت که شدم مستـــت

تو مده بیـــش از ایـن آزارم

متن آهنگ من هنوز از هوای تو مستم از حجت اشرف زاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا