متن آهنگ من و تو باشیم و دریا از بهنام بانی

متن آهنگ من و تو باشیم و دریا از بهنام بانی

یه جوری جورم با دلـت

دیـــگــــه من و تو نداره

همـش هواتــو میــــکـــنه این دلــــی که بی قراره

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بخـنـــد عزیــزم تو فقــط آخه زنــدگــــی یه باره

خودم کنـارت میـــمونــــم

بیــخــیـــال کل دنیــــا

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

نه دیگه فکرشــــم نکن

بیــا تا بریــم از ایـنــــجــا

بریـم یه جایــــی که فقـــط

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

من و تو باشــیم و دریا

دوســــت دارم دوســــت دارم

با چه زبونــــی بهت بگـــم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بگـــم که عاشـــقـــت شدم

نکـنــی جوابـم

دوسـت دارم دوسـت دارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تمــــوم دنــــیــــا هم بیـــاد تویــی انــتــــخــــابــم

آره تویــــی انـــتـــخــــابم

خودتـــو نگــــیــر واسمـــو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

یه کاری نکـنـی برمو

چشــــات میـگـیــــره آدمــــو

تا حالــا ایـنـــجــوری نبــــودم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو که چال داری رو گونــــت

شدم عاشـــق و دیــوونــــت

قلبــم دیــگـه شده خونــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

شدی همـــه ی وجــودم

دوسـت دارم دوسـت دارم

با چه زبـــونی بهت بگــــم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بگــــم که عاشـقـــت شدم

نکــنــــی جوابم

دوســــت دارم دوســــت دارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تمــوم دنــــیـــا هم بیــــاد تویــی انــتــخـــابم

آره تویی انتخــابــــم

دوســـت دارم دوســـت دارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

با چه زبــــونــــی بهت بگم

بگــــم که عاشــقــــت شدم

نکــنـــی جوابم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دوسـت دارم دوسـت دارم

تمــوم دنـــیــــا هم بیـــاد تویـــی انـــتخــــابــــم

آره تویـی انـتــــخـــابم

متن آهنگ من و تو باشیم و دریا از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا