متن آهنگ من و تو یه بار همو داریم از شایع و یاسین ترکی

متن آهنگ من و تو یه بار همو داریم از شایع و یاسین ترکی

[ورس یکــ]

من و تو یه بار همو داریـــم

یه بار فقــــط منــــو تو اینـجــایـیــــم

همه عاشــــق شب بیــداری

هممــــون خیــــلی وقــــتا نمــیخــوابــیــــم

🎹🎹🎹🎹🎹

بدون رویای رنـــگــی

انــگــــاری وسط جنـگــی

مشـکـــلا نمــــیشـــه حل

بدون صبـــر با چشــای بد بین

میدونــم میدونــم میدونــم ایـــنجــــا جامــــون نیـــسـت

🎹🎹🎹🎹🎹

میـدونـم میـدونـم دویـــیــدیـــم ولـی جامـــونـدیـــم

قصــــه از من نپرس

[ورس دو]

جالـبه هممــون حواســمـــون به هرچــی که نداریــــمه

جالبـه هممـون میــخوایـم اون چیــــزی که هسـتـــیـم و نباشــیــمــش

🎹🎹🎹🎹🎹

یکی نی بگه د آخــه برا چیـه

ایـن همه فکــر و خیـالـــامون

ایــــن همـــه حال بدیـامون زیــر بارون ها

دل من و تو چجوری میــــشــــه آروم ها

زمـــان بده به خودت آروم باش

🎹🎹🎹🎹🎹

میـــدونــــی من میـگـــم بایـد حالشـو برد

ا هر چی حتـــی بدون پیـــشـــنــهـــاده کار تپل

چه پیــاده چه توو بنــــز چه سوار موتــور

بی توجــــه به نظــــر بقیــه کارتـو کن

اون بیرون همــــه لالــایــــی بلــــدن امــا

🎹🎹🎹🎹🎹

موقـــع خواب خودشون که میــــرسه بیــــخــــوابــــن

فقط دم گوش بقـــیه سمیـــنـارن

فقــط برا بقــیــه جلـــسه میــذارن

تو بهـــتــــره هر کسی میدونی

کجــای زنـدگـــیـــتـــو کج سلــیـــقـه بودی

🎹🎹🎹🎹🎹

چه کاریـــو چیو بهـــتـر بقــیــه میــــتـونــــی

خودتـو خوب بشـــنــاســـی همــیــشـــه خوبی

مفــــت بالـا پایـیــــیــن نمـــیشــــی هی

یه ضد حال ایـــنـکه حالتـو نمـیـگـــیـره

مهم ایـــنه چشـــم تو چجـــوری ببیــــنـه

🎹🎹🎹🎹🎹

مهم ایــنـــه چی به دل تو چجـوری میشـیـــنــه

[کـروســـ]

آدمـــا همــــه فقـط بده تو میـــبــیــــنـن

به جای تو جای تو تصــمـــیــــم میــــگـــیــــرن

من میـدونــــم برات چی خوبه میگـی نه

🎹🎹🎹🎹🎹

بگو یا میـرســم یا واســش میــــمــــیــرم

من میــدونم برات چی خوبـــه میـگــــی نه

[ورس سهــــ]

حالــا دیـــگـــه میـــل خودتـــه قصه از من نپرس

از من نپـرس چرا نپـرس دلـیل خیــــلــی چیــــزارو

🎹🎹🎹🎹🎹

خب من یه عمـره دارم میـــگـذرونـم

نصــــف شبــــامــو با چراغ روشــــن

عشق میـــکنـم تووی اتـــاق

موزیــــک کرده ا شست پا تا مومـو دچار

یه حال اوکی دارم و سر و روی خوشــحـال

🎹🎹🎹🎹🎹

یه هوای خوب میـــچــــرخـــه تووی ششــام

به قول ایــن رفیــقـمـــون

خودتــــم بکشـــی توو ایــن دنـیــــا نمــیــشـــه مونـد

قصـه ی همه یه رو تهــش رســـیـده بود

پ همـیـــن حالــــا پاشــو راه برو یه شعــری بخون

🎹🎹🎹🎹🎹

یه جوری بیــخــیــــال طی کن بره

فکـــر به چیزای چرت اشــتـــبـاهـــســـت کمــــپــلــت

اجـــازه نده اگه خواســـت پات شل بره

فقــط خودت به خودت دستــــور بده و

بخــــواه ا خودت حال خوب بدو

🎹🎹🎹🎹🎹

بخــــواه ستـــاره درشــــتـــای آسمون شبـــو

خودت از گلـو خودت آرزوتــــو نبــر

واقــعــــا خوب باش وانــمـــود نکــن

تو بهــتـــر هرکسـی میــدونـــی

کجــــای زنــــدگــیــــتــو کج سلــیـقـــه بودی

🎹🎹🎹🎹🎹

چه کاریو چیـــو بهـتـــر بقــــیه میــتـــونـی

خودتو خوب بشـناســـی همـــیــــشــه خوبی

[کــروسـ]

آدمــــا فقط بده تو میــــبیـنــــن

به جای تو جای تو تصــــمــیـــم میــــگیرن

🎹🎹🎹🎹🎹

من میــــدونــم برات چی خوب میگی نه

بگــو یا میرســـم یا واسـش میمــیـرم

من میــدونــــم برات چی خوبه میگـی نه

متن آهنگ من و تو یه بار همو داریم از شایع و یاسین ترکی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا