متن آهنگ موج موهایت ببین طوفانیم کرد از حجت اشرف زاده

متن آهنگ موج موهایت ببین طوفانیم کرد از حجت اشرف زاده

حیـــف با ایــــنـکـه میــخــواهــم تو را

سهمــم از عشـــقــــت چرا

چیـــزی به جز بارون نبـود

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

حیـف از من چه میــــخواهـــی

ببــــیــن ایــــن همــه تنهــــایی ام آسان نبـود

ای ماه بی تکــــراره من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

بغــض بی انــکـــار من

با دل دیــوانــه ام میمــانــــدی ای کاش

ای عشـــق بی پایــان من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

گرمی دســـتان من

میروی اما کمـــی دلـتــــنــــگ من باش

آه ای تمــــام خواهــــشم ساحل آرامــــشــم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

موج موهـایـت ببـیــن طوفـانــــیم کرد

آه مستـــی شب های من

ماه من رویـای من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

حسـرت چشـــمـان تو بارانیـــم کرد

شراب کهـنـــه ام

دلــیـــل مســـتـــی ام

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

به رویــای عشــقت دچارم

چه بی بهـانــه در دلم نشـــسـتــــه ای

که با عشـــق تو مانــــدگـارم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

پس از تو از دل شکـســتـــه میـرود

قرارم قرارم قرارم

چرا ندارمــــت چرا ندارمــــت

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

ندارم ندارم ندارم

ای ماه بی تکـراره من

بغــــض بی انـکـــار من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

با دل دیـــوانـــه ام میــمــــانــــدی ای کاش

ای عشــــق بی پایـــان من

گرمـــی دســتــان من

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

میـــروی امــــا کمـــی دلــتنـگ من باش

آه ای تمـــام خواهــشم ساحــل آرامـــشــــم

موج موهـایـت ببیـــن طوفـــانــــیـم کرد

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

آه مستـــی شب های من

ماه من رویــــای من

حسرت چشمان تو بارانـیـــم کرد

متن آهنگ موج موهایت ببین طوفانیم کرد از حجت اشرف زاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا