متن آهنگ مگه میشه همه دنیامو پای تو ندم از فرزاد فرزین

متن آهنگ مگه میشه همه دنیامو پای تو ندم از فرزاد فرزین

تو و اون چشمات داری تو دلم میــری

همیشه با من یه جورایـــی درگـــیـری

میــــدونـــم سخـتـه سمـت تو بیام اره

ندارم چاره این دلم گرفتــــاره

با اون چشـمـــات دل منــــو تو بردی

🎵🎵🎵🎵

حرصـــمــو دراوردی

یه جوری تو جذابی حق همـــه رو خوردی

ایـــنـجــوری که پیــــش میـــره حالا حالا ها بردی

با اون چشـمــات دل منـو تو بردی

حرصـــمـــو دراوردی

🎵🎵🎵🎵

یه جوری تو جذابـــی حق همـــه رو خوردی

ایـنجـوری که پیــش میــــره حالــــا حالــــا ها بردی

تو بردی

مگـــه میــشـه همه دنـــیامـو پای تو ندم

مگه میشـه من که همــه جوره باهـات راه اومـــدم

🎵🎵🎵🎵

مگــــه میــــشــه که نشـــم عاشـق چشـــمای نجـــیــــبت

دوتــا چشــمـات داره زنـدگیــــمـو جادو میـــکــــنــه

دوتـــا چشمــات داره دســــت منــو باز رو میـــکنـه

دوتـــا چشـمـــات اخ از اون دوتـــا چشـــمـای عجیــــبـت

با اون چشمــات دل منـو تو بردی

🎵🎵🎵🎵

حرصمــــو دراوردی

یه جوری تو جذابـــی حق همه رو خوردی

ایـنـجوری که پیـش میـــره حالــــا حالــــا ها بردی

با اون چشــمــات دل منو تو بردی

حرصــمــو دراوردی

🎵🎵🎵🎵

یه جوری تو جذابــــی حق همــــه رو خوردی

ایـــنــــجـــوری که پیــــش میـــره حالـا حالـا ها بردی

با اون چشـــمـات دل منـــو تو بردی

حرصــــمـــو دراوردی

یه جوری تو جذابـی حق همــه رو خوردی

🎵🎵🎵🎵

ایــنـــجــوری که پیش میــره حالـــا حالـــا ها بردی

با اون چشــــمـات دل منـو تو بردی

حرصـــمو دراوردی

یه جوری تو جذابــــی حق همه رو خوردی

ایـنـجـوری که پیش میـــره حالـــا حالـــا ها بردی

🎵🎵🎵🎵

با اون چشمــــات

متن آهنگ مگه میشه همه دنیامو پای تو ندم از فرزاد فرزین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا