متن آهنگ مگه نمی بینی چقد خراب و داغونم از امیر تتلو و آرمین 2afm

متن آهنگ مگه نمی بینی چقد خراب و داغونم از امیر تتلو و آرمین 2afm

منــو دیدی تازه گیــا

که پیـــشــــونــــیـــم خط افـتــــاده موهــــام کم پشــت

خســـتــــه شدن همــه ی دوستام از فحــش

شدی یه آدم چرت قفــــلــــی که تف به ایـن زنـدگــی

دلم حرفــــاشـــو بهــت که گفــــت تو هم یه چیـــزی بگو

«««««

بگـــو نمـیتونه هیچی به زور

جدا کنــــهـــدیــگــه تورو ازم

جون هرکــی دوســـت داری یه چیـزی بگــو

یه چیــزی بگـو

یه چیــــزی بگو بزار قانـع شم

«««««

تا نتـــونــــم جلــوی رفـــتــــنـت مانـــع شم

مگـــه نمی بیــنی چقـد خراب و داغـــونـم

تو ایـــن اوضــــاع منــــو تنــهــا نزار خواهــشـــا

بگو چرا داری میــری آخـــه به چه قیـمـتــــی

کیـــه که مثـــه من رو تو بتــــونــه بشـه غیــــرتی

«««««

یا با تو تا بکــــنــــه تو هر شرایــط بدی

اونــــوقـت توی بی معـرفت حتی جوابشـــو ندی

د یه چیـزی بگــو چرا حرف نمـی زنـی

چرا فاصله میــــگـیــری به من دســـت نمــیـزنــــی

چرا همـیــــشــه همـجــــا تو روبـایــد ببــینــــم

«««««

مگـه نمـــی گفـتــی که دیــگــه هرز نمـــی پری

دیگــه صدام دلـــه تورو زده بسـه رفتـــنی شو

بیـخـــیــال منــــه خل و بد سرد عصـبــی شو

بدون هرکسی که دورو ور منه عوضی شد

کاش ایـن حس بین تو و من یه ذره عوض میـشد

«««««

نیــستیـــتــــا ببـــیــــنــــی که از همــه چی خستــه شدم

قیـافــــمـو ببین چقــد شکــســته شدم

چقـد سخــــتــــی کشــیـدم چقـد ضربـــه خوردم

وقــــتـــی فهــــمیـــدم رفـتـارت با من سرده مردم

چه شبــایـــی که تا صبح بیـداری کشـیدم

«««««

ناخن های عصـبـی که روی دیـــوار می کشــیــــدم

بازم آرومـــم نمــــی کرد روم تاثـــیـری نداشــت

فک می کردم عزیـــز تر از خودم کسـی نی برات

ببـــیــــن چی کار کردی با من لامــــصب

هرشـب کارم شده گریه یا مسـتــم

«««««

تو اوج دوســتــــی چطور ولـــم کردی

وقـتـی مشکـــلی نبــود بیـن ما اصـلـــا

تو یه دو رویــی یه آدم پسـت

شدی یه کســــی که با همــه هســــت

باشـه هرجــــوری میــخــوای تا کن منــم ایــــن کاراتـــو یادمــه پس

«««««

تو میـــدونسـتــی که چیــه درد من

تو میـدونــســــتــــی بدبـــخـــتیــمــــون چیه حرف بزن

بگــــو چرا با من ایــنـقـده سردی

بگـــو لعــنــتــی اون کیـه بعــــد من

دیــــگه صبـحــــا کنــار تو چشــم وا نمــــی کنـم

«««««

دیــــگــــه اعـتـــمـــادی به ایــــن عشـــقـا نمــی کنم

کســــی رم نمیــخـــوام که بهم توجهـی کنــه

همه که مثــه تو منـو اشــــبــاع نمی کنــــه

همـــه که مثــــه تو با من خوب تا نمـی کنــــن

منو از ته دل از اون بوسـا نمـی کنـن

«««««

یا اون روزا که میـــبرم از هر کس و ناکــســـی

خودشــــونــــو توی دلـم ایـنـقــد زود جا نمی کنن

دیـــگــه شبـــا نمــیــــام پشـت خطــی

خوشــحـالــــم که کنــار اون خوشـبــخــــتـــی

خوشـــحالــــم که یه حساب سوا روش کردی و

«««««

به خاطـر اون منـــو فرامـــوش کردی

دیـــگــه صدام دله تورو زده بســــه رفــــتـنی شو

بیخیال منه خل و بد سرد عصــبی شو

بدون هرکـسی که دورو ور منــــه عوضـــی شد

کاش این حس بیـــن تو و من یه ذره عوض میـــشـد

متن آهنگ مگه نمی بینی چقد خراب و داغونم از امیر تتلو و آرمین 2afm

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا