متن آهنگ میتپه اما خب یه چیز دیگه ای تو از امیر تتلو

متن آهنگ میتپه اما خب یه چیز دیگه ای تو از امیر تتلو

[ورس یکـ]

نه میــگــم برگرد نه میــگــم اینــــجــا خوبـــه بی تو

نه میــــگم ول کن واسه من کل زنـــدگیـت رو

نه میگـم قلبــم نمـیــتـپه بی تو

میــــتپــــه امـــا خب یه چیــز دیگه ای تو

🎵🎵🎵🎵

نه ازت میـــخـــوام که واســه من سفـــر کنــــی

نه تو اصــلا دوسـت داری که خطـــر کنی

میــــگـــذرونـم من هر طوری بشــه

همه روز هام شدن یه شکل

بزار جونم برات بگـه ببــــیـن چقــــدره داغـــونــــم

🎵🎵🎵🎵

بیـا بزار دلم دوبــاره زنــده شه

[کورس]

من دلــم تنـــگــه واســه یه دلـــخوشـی کوچیــک

واسـه یه همــســفـر ساده که باهـاش

بزنــــم جر بدم ایـن جاده رو با موزیـــک

🎵🎵🎵🎵

من دلــــم تنگــــه واســــه یه دلخوشـی کوچـــیک

واسه یه همــــســـفـــر ساده که باهــاش

بزنـــم جر بدم ایــــن جاده رو با موزیـک

[بـریــــجـ]

بعـضـــی موقــع ها هم همـــه چی هســت

🎵🎵🎵🎵

بجـز اونـی که بایـــد باشـه

مثــلا یه بچـه تنــهــــا که اســـبـاب بازی هم داره ها

ولی کســـی نیســــت که باهـاش با همــــون اســــبـــاب بازیـه بازی کنــــه

اون موقـــعــــســــت که با همــــه قهـــر میـکنــــه

حتــی با اسبــاب بازیــش

🎵🎵🎵🎵

[ورس دو]

من باهـات قهـرم

ولـی بی تو خب انـگـــار با همـــه عالـم غریــبم

من باهـات قهرم

با ایــــن که هر شب رو با گریـه از خوابـم پریـدم

🎵🎵🎵🎵

با همـــه قهـرم اصــلا ایــــن دور و بر آدم ندیـــدم

هر چقــدر حال دادم هی دادن فریـبــــم

ببــــیــن اینــــا چیـــن که بیـــنــشــــون این من تیـکـــه پاره آدم ترینم

[کـورســــ]

تمـوم راهـروهــــای خونـــه رو شمـع که بچــــینـی من باهات قهـرم

🎵🎵🎵🎵

میــــدونـــی تا خود صبح پیـــش من

شب که بشـــیــــنــی هم باهـــات قهــرم

بذار اصـلــــا من از چشمت بیـــفـتــــم که ازت خونـــه دلـم

برو دور شو ازم جون دلــــم

بذار از ایـن به بعــد اصلـا منـــو بچــــه ببـــیـنــی

🎵🎵🎵🎵

من باهـات قهـرم

[ورس سهـ]

من باهـات قهــرم ولــی خب تنــهـــا تریـــن آدم ایـــن شهــرم

یه دل میــگــه که برگردم

یه دل میـــگــــه با بدبخــتــــی و تازه تو رو ترک کردم

🎵🎵🎵🎵

من باهــات قهـــرم تو فقــط فکــر خودت بودی و بس

تو فقط ساخـتـی از ایــن خونـه قفــــس

تو اصـا نمـــیــفهـــمــــی هیــــچی به جز بوی هوس

فکر کنم ایــــن رابــطـه تمــــوم شدســـت

[کــورسـ]

🎵🎵🎵🎵

تمـوم راهــروهــــای خونــــه رو شمـــع که بچینــــی من باهات قهرم

میـدونـــی تا خود صبــــح پیش من

شب که بشــیـنـی هم باهـــات قهـرم

بذار اصلــــا من از چشــــمت بیــفتــــم که ازت خونه دلـــم

برو دور شو ازم جون دلــــم

🎵🎵🎵🎵

بذار از ایــن به بعــــد اصلــــا منـو بچــه ببــیـنـی

من باهـــات قهـــرم

[بـریــــجـــ]

بلـــه میشـــه از تنـهــــایــــی یه قلب شد و ضربـــان زد

یعــنی میـشه فوران نکـــرد و دور نریخـــت

🎵🎵🎵🎵

میــــشه به هم زد و موشـــکافـت و نبض پیــــدا کرد

میـشـه از بغـــض به هنــر رســیـــد و از اشــک به ساز

[ورس چهــــار]

میزنـــم گیتار و میخونم میــــزنی زار و میــدونـی

من ایــــنجــوری خالــــی میــــشم تو ایــــنجــوری نمیتـــونـــی

🎵🎵🎵🎵

میـــرم توو ماشـــیــن و فقـــط با یه موزیــــک داد میـــزنــم

میرم ولــی یادت نره برنـــده ی بازی منـم

برو و دوراتـو بزن میـرم و دور نمیزنـم

برو و غراتـــو بزن میرم و غر نمـــیـــزنـم

میـرم و کل این تنــم پره از زخم توه

🎵🎵🎵🎵

دل من پر پره اما میــرم و غنــچـــه میــــزنــم

[کـــورســ]

من دلـم تنــگه واسه یه دلخوشـی کوچــــیک

واســـه یه همــسفر ساده که باهـــاش

بزنـــم جر بدم این جاده رو با موزیــــک

🎵🎵🎵🎵

من دلــــم تنگــــه واســـه یه دلخوشــــی کوچــــیــک

واســــه یه همــســــفــر ساده که باهــــاش

بزنــم جر بدم ایــن جاده رو با موزیــک

[اوتـــرو]

بعـضـــی وقــــتــا وضعـــیـت انـــقـد قرمز نیـســـت که آژــیرو بکـشــــن

🎵🎵🎵🎵

امــــا همون آژـیـر وقـــتی به صدا در میـــاد خیلــــی از وضـعـــیــــتـا رو قرمــــز میــــکــــنــه

پس یه وقـتـــا بهــــتـــریـن کار سکـوتــــه و سکــوت یعــــنـی قهـــر

متن آهنگ میتپه اما خب یه چیز دیگه ای تو از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا