متن آهنگ میخوام وایسم روی پاهام از شهاب مظفری

متن آهنگ میخوام وایسم روی پاهام از شهاب مظفری

چه بغــــضی تو گلــــو دارم

به ظاهـــر با تو میــخــــنــــدم

یه جاهایـی نبـــایـد دید

منـــم چشمـامـو میبـــنـدم

منـــم چشـمــــامـو میــــبــندم

🎶🎶🎶🎶

آخـه زخـمی ازت خوردم

دل و جونم تو آتیــــشـــه

میــــخوام وایــــســم روی پاهـام

همــش زانـــوم خم میشــــه

همـش زانــوم خم میــشـه

🎶🎶🎶🎶

همــش سی سالـمـــه اما

دیـــگــــه حس میــــکـنــــم پیـــرم

ببــیــن کاری باهــام کردی

که انـــگــــاری زمـیــن گیــــرم

آره ایــــن بازی دنـــیــاست

🎶🎶🎶🎶

یه جایـی گل تو مشــــتت نیــســــت

یه روز که میـشــــکنـــه بغضــت

میـبــــیــــنــــی هیــــچکی پشــتــــت نیـســت

همــش سی سالــــمـه امــا

دیـــگه حس میـــکـنـــم پیرم

🎶🎶🎶🎶

ببیـن کاری باهــــام کردی

که انـــگــاری زمــیـن گیـــرم

آره ایــن بازی دنـیــــاســت

یه جایـــی گل تو مشــتـت نیـــســـت

یه روز که میــشـــکــنـه بغــــضـــت

🎶🎶🎶🎶

میــــبـــیـنــــی هیچکی پشـتـــت نیــــسـت

اگه میــشــد نفــــهـمــــم که

با کی حالـــت عوض میــــشــه

شایـد ایــن درد بی درمون

نمـــیــــسوزونــــدم از ریــــشــــه

🎶🎶🎶🎶

نمـــیــســوزونـدم از ریـــشه

اگــه میـــشـــد که من هیچ وقـــت نفـــهــــمـــم

با کی آرومــی واســه کی جونــــتو میــدی

تو دست کی مثــــل مومـــی

همــــش سی سالــــمـــه اما

🎶🎶🎶🎶

دیگه حس میکــــنـــم پیـــرم

ببــیـــن کاری باهـــام کردی

که انــگـاری زمــیـن گیرم

آره ایـن بازی دنــیـــاســـت

یه جایـی گل تو مشــــتــــت نیـــســت

🎶🎶🎶🎶

یه روز که میشکـنــه بغضت

میـــبیـــنــــی هیـچـکــــی پشــتــــت نیـــسـت

همـش سی سالــــمــه امـا

دیگـه حس میــکــــنـــم پیـرم

ببـیـــن کاری باهـــام کردی

🎶🎶🎶🎶

که انـگاری زمـــیـن گیـرم

آره این بازی دنـــیــــاست

یه جایـی گل تو مشـــتـت نیـــســــت

یه روز که میـــشــــکـــنـــه بغـــضت

میـــبینـــی هیــچــکـــی پشـــتــت نیـــسـت

متن آهنگ میخوام وایسم روی پاهام از شهاب مظفری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا