متن آهنگ میدونی من پرم یه ذره از شهاب مظفری

متن آهنگ میدونی من پرم یه ذره از شهاب مظفری

میدونـــی من پرم یه ذره

دورم بزنــی هم خیــالــمـم نیــســت

هر چی خواستــــم شبـیــهــــش دقیـــقـــا

توو سرنـوشــت دوتــامـــون هم نیـــست

******

دیــــدی خوردیـم بد به گره

از دســت که بره دل برنــمـیـگــــرده

تهــش میگــیــــم چیزی نشده

طفلــکی یه کم بچــــگـی کرده

******

هی قفـلـــی قفـلـــی میـــزنی

چی میـــخـوای از ایــن تن خط خطی

هی طعـــنـــه زمــــزمه زیـــر لب

انــرژی منــفـــیــات شدم یه ردی

******

با کی بد تا میــــکـــنــــی

هی وا میـــشه رومــون توو همدیـــگـــه

توو گوشــــت کی میخــــونـــه

بگـو نمــــونـــدنــــو کی یادت میـــده

******

تو از اون اول میـزون نبــود حالــت

عادتـت شد دلـم بیـــفـــتــه دنـــبـالــــت

تقصـــیـــر من بود دادم پر و بالـت

دیدی آخر سر کجــــا رسـیــــد کارت

******

تو از اون اول میزون نبود حالــت

عادتت شد دلــــم بیـفــــتــه دنـبــــالت

تقــصــــیر من بود دادم پر و بالــــت

دیــدی آخـــر سر کجــــا رسیـد کارت

******

درگــیـره با دل پر من

خاطـره هات مثــــل خره باهــــامــه

نه دیــگــــه هیـــچ راهـی نمــــونـده

برنمــــیــــگـــرده اون حســای سابـــق

******

کار از کار گذشــته ای وای

گذشتـه از سرمــون آب انگــار

شب و روزام یکـی شده

بعــد تو افتـــادم رو دور تکــرار

******

هی شاکـی میــشــه تو با کی

حالت خوبـــه اصا میـدونــــی

یادم نی یه بار بیـای بگــی

مثـل قدیـمـا با من میــزونــــی

******

هی طفره میــــری از اینـکـــه

نمـــیــــتـــونی پای حرفـات باشـــی

به خیالــت فکــر میـــکـنـــی

با ایـــن کارا میـتونـی برنــده باشـی

******

تو از اون اول میـــزون نبــود حالــت

عادتـت شد دلم بیـــفــتــه دنـــبـالـــت

تقصیــــر من بود دادم پر و بالــــت

دیـدی آخــــر سر کجــا رســــیـد کارت

******

تو از اون اول میـزون نبــــود حالــــت

عادتت شد دلـم بیــــفــتــه دنـبــــالــــت

تقــــصـــیـر من بود دادم پر و بالــــت

دیــــدی آخــــر سر کجــــا رســــیـد کارت

متن آهنگ میدونی من پرم یه ذره از شهاب مظفری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا