متن آهنگ میمیرم واسه اون قد و بالات ای جان ای جان از مهدی جهانی

متن آهنگ میمیرم واسه اون قد و بالات ای جان ای جان از مهدی جهانی

آســمــــون منی تو مهــــربـون منی تو

همـــه جون منـــی تو همـــه جون منـــی تو

همـــیـــشه منــــو دیــــوونــــه میــــکـــنـی

وقــتی منـــو ایـنــــجــور نگــا میــــکـنـی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ایــنجــــوری که منـو صدا میـکـنـــی

زنـدگیــمو تو رو به راه میــــکــنــــی

تو بخــند خوبــــه خنده هات ای جان ای جان

میـمـــیــرم واســه اون قد و بالـات ای جان ای جان

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

مســــت و خمـار و خوشــــگــــلـــه چشـات ای جان ای جان

چقـده خوشگـلـــه چشات ای جان

تو بخـنـد خوبــــه خنــده هات ای جان ای جان

میـمـیـــرم واســـه اون قد و بالــات ای جان ای جان

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

مســـت و خمــار و خوشـــگــلـه چشـات ای جان ای جان

چقــده خوشگـــله چشـــات ای جان

اگـه تو بگـــی برم میشه بی نشـــون دلـــم

یه وقــت نکــــنـــی ولــم ولــم نکــــنـــی برم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همــیــــشه منــــو دیوونه میـکنــی

وقــــتـی منـو ایـــنــجـــور نگا میــــکنی

اینـجــوری که منــو صدا میــــکــنـی

زنــدگــیـــمــو تو رو به راه میــکنــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

تو بخـــند خوبـه خنده هات ای جان ای جان

میـمیرم واســه اون قد و بالــات ای جان ای جان

مست و خمــار و خوشــــگــلـه چشـــات ای جان ای جان

چقده خوشـگـلــه چشـــات ای جان

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

تو بخـند خوبــه خنـــده هات ای جان ای جان

میمیـرم واســــه اون قد و بالـات ای جان ای جان

مســـت و خمــــار و خوشــــگــــلـه چشات ای جان ای جان

چقـده خوشــــگــــله چشــــات ای جان

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

آسـمـون منــــی تو

مهـــربون منـی تو

آسـمـون منی تو

متن آهنگ میمیرم واسه اون قد و بالات ای جان ای جان از مهدی جهانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا