متن آهنگ نبود رسمش این همه دوری بسه از شهاب مظفری

متن آهنگ نبود رسمش این همه دوری بسه از شهاب مظفری

حال منـــو دیـگـه اینـجـوری بد نکـن دل منـــو دیـگـه اینـجـوری سرد نکـن

تو که میـدونــی خســــتــم به تو وابـــسـتــــم

آخه دل من با تو خوشــــه میـمـیــرم حرف اگــــه پشـــتــــت باشــــه

******

به منــم حواســــت باشـــه به منــم حواســــت باشـــه

پاشو بیـــا جمــع کن دلــــمـــو ببــر تو بیـــا حال خرابــمــو بخــر

همـــه چی دست خودتــه اینو بفهـــم

******

میــگـم سریع بیـا جمـع کن دلـــمو ببـــر تو بیـا حال خرابــــمـــو بخـر

همـــه چی دســــت خودتــــه ایـــنــــو بفهـــم

تو که میشــیــــنــــی پیشم آخ دیــــوونــه میشـم

******

نمیدم جاتــو به هیــچ کس تو ایــن شهـر

خودم حواســـم هســت به تو نگـیره کســـی دســــتـــتــو

هر جا بیــــارن اســـمــتـو میــریــزه دلــم عیـن بچــــه خب

******

پاشــــو بیــــا جمــع کن دلمـو ببر تو بیــــا حال خرابـمـو بخــر

همــه چی دســت خودتــــه ایــنــو بفــهـــم

میــگــــم سریـــع بیــــا جمع کن دلــــمــو ببـر تو بیــــا حال خرابــمـو بخـر

******

همـــه چی دســــت خودتـه ایـنـو بفــــهـم

وای از دستـــت دلــــو دادم رفـــتـــش مونـــده فقــط دردش

نبـــود رســــمــــش ایـــن همــــه دوری بســـه

******

تنــهـــا یادگــــاریـــمـــون یه عکــــســـه وای از دسـتـت

پاشـــو بیــا جمع کن دلمو ببــر تو بیــا حال خرابمـــو بخــر

همه چی دســـت خودتــــه ایـنــــو بفــــهــم

******

میـــگـــم سریـــع بیــا جمـع کن دلـمـــو ببـر تو بیــا حال خرابمــو بخــر

همـــه چی دســــت خودتــــه ایـــنــــو بفـــهم

وای از دسـتــــت

متن آهنگ نبود رسمش این همه دوری بسه از شهاب مظفری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا