متن آهنگ نخندیدم دیگه از ته دلم از علی یاسینی

بیـا دیــــگــه حوصــلـــه دوری ندارم

ایـــن من بی تو دیـگـه زوری ندارم

با ایــن که میــدونــــی خودت حق با کیــه

بیا بگــو از دل تو چجــوری درارم

میــلرزه دلـم به تو فکر که میکــــنم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایـن خاطــره هات منـو ول نمـیکـــنن

کاش هر جا که رفـــتــــیــــم عکــس نداشـــتیــــم

که الـان آیـــنه ی دق نمــیــــشـدن

نخنــــدیـــدم دیگــه از ته دلــــم

من حتــــی بعــــد تو یه بار

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

هر جا که پشـتـــت خالی شد از همــــه

رو شونـم غمـتـــو بذار

چنــد روز پیـش بود یه عکــس دیـدم ازت

بهـــم بگـــو چرا غمـه تو چشــم هات

تو که جونــــم بودی و هسـتـــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

و میــتونــم مگــه بدت رو بخــــوام

منـو برگــردون عقــــب

به شبــی که اســم تورو پرسـیـدم

اگــه برگـردم عقــــب

نمـیـــبــــیـــنمــت تو رو قول میدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دسـت بردار از سرم

میـــخــــوام درام از ایــن فکـــرای تو

برم یه جای دیـگــه دنیــــا

که چشــــام نیــوفتـن تو چشــمــــای تو

ببــــیـــن چی ساخــــتـم از خودم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

من زخـــمی حرف های مردمم

تو که خوب یادتـــه منــــو من

بد نبــــودم بد شدم

بدتـر از ایـــن هم بشـــم حق دارم

تو چی میدونــی دربــارم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بعـــد تو همه کوچه ها مردن

این خیــــابونــــا غم دارن

منــو برگــردون عقـب

به شبــــی که اســــم تورو پرسیـدم

اگه برگـردم عقــــب

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نمیـبــــیـــنــمـت تو رو قول میــدم

دســـت بردار از سرم

میـــخوام درام از ایـــن فکــرای تو

برم یه جای دیـــگــــه دنـــیــــا

که چشــام نیوفتـن تو چشمــای تو

متن آهنگ نخندیدم دیگه از ته دلم از علی یاسینی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا