متن آهنگ نزن حرف رفتن نگذر از دل من از ماکان بند

متن آهنگ نزن حرف رفتن نگذر از دل من از ماکان بند

نه به باره نه به داره هنــوز هیـــچــی نشــــده

چرا ترمـــزت بریـده کجـابـااین عجلـــه

هنــوزم فکـر می کنـم یه حســـی داری تو به من

تو خودت نریـــز یه ریـــز هی بهم حرفـــاتـــو بزن

دو دیقــــه بودی حالـــا

🎸🎸🎸🎸

کجا میـری تو بی ما مواظب دورو برت باش

میـفــــهـمـیدی میـخـوامـت ای کاش

دو دیــقه بودی حالـا

کجا میــری تو بی ما مواظــب دورو برت باش

میــــفــهـــمــیدی میخــــوامـــت ای کاش

🎸🎸🎸🎸

از سرم گذشتــه هرچی بد گذشت بهـــم

من بخـت برگـــشــــتــــه خوبـی برنــــگــشــت بهــم

زبـــون بســتــه قلـــبم تورو میــــخــواد قلــــبـــا

نزن حرف رفتــــن نگــــذر از دل من

دو دیقه بودی حالـا

🎸🎸🎸🎸

کجـــا میـری تو بی ما مواظـــب دورو برت باش

میــفهــــمـیــدی میـــخــــوامـت ای کاش

دو دیـــقــــه بودی حالـا

کجـــا میری تو بی ما مواظــب دورو برت باش

میـــفــهمــــیـدی میــــخـــوامـت ای کاش

متن آهنگ نزن حرف رفتن نگذر از دل من از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا