متن آهنگ نفس جان زیباتر از آنی از علی لهراسبی و محمد لطفی

متن آهنگ نفس جان زیباتر از آنی از علی لهراسبی و محمد لطفی

نفـس جان ای دردم و درمـــان

تو که شیــرین تری از جان

من دلـداده مرنـجان

نفـس جان زیـبـــاتر از آنــــی

که بگـــویـم که بدانی

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

آنـچـه دل خواســــت همـــانــــی

همــــانی

خیــلی حرفــا مونــــده توو دلـم

کدومـو دوســت داری بگــــم

آخ اگــه دلت پیــش من

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

یه تنــه بجـــنگـم با همــه

یه عالـــمـه دوســــت دارمــــت

خیـلی حرفا مونــده توو دلم

کدومو دوست داری بگـــم

آخ اگـــه دلـــت پیش من

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

یه تنــــه بجنـگــــم با همـــه

یه عالمـــه دوست دارمــت

عشق رویایـــی تو به زیـــبایــــی

من به دلـتــنـــگــــی تو معــروفـم

شب به مهـــتـابش

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تو به چشـمــانــت

من دیــــوانه به تو معـروفـم

معــروفم

نفــس جان من درد و درمــان من

گیسـوی پریشان تو دریـــاســــت

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

صورت نازتـو چشـم بی تاب تو

حتــــی خیـــال تو خواب تو زیــبـاســــت

زیـــبـاست

خیـــلــــی حرفا مونــــده توو دلــم

کدومو دوسـت داری بگــم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

آخ اگه دلـــت پیش من

یه تنـه بجنگـــم با همــه

یه عالمــه دوســـت دارمــت

خیــــلــــی حرفا مونــــده توو دلــــم

کدومـــو دوست داری بگـــم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

آخ اگه دلت پیــــش من

یه تنه بجـنـگــم با همــــه

یه عالــــمــــه دوســت دارمـت

نفـــس جان ای دردم و درمـــان

تو که شیــرین تری از جان

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

نفــــس جان زیــبـــاتــــر از آنـی

که بگویــم که بدانــی

متن آهنگ نفس جان زیباتر از آنی از علی لهراسبی و محمد لطفی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا