متن آهنگ نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب از حمید هیراد

متن آهنگ نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب از حمید هیراد

نیمــــه شب بیرون زدم رفـتــم پی می خواری ام

تا در میــــخــــانــه رفــتـم در پی دلــــداری ام

دوش دیـدم در میـــخــــانــــه صف اســت از عاشـــقـان

ای خدا ناخـــورده می من به شما رســـیـده ام

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یارم آخـر ز غم عشـق تو دیــوانه شدم

بی خود از خود شدمــــو راهــی میـخــانـه شدم

آنــقــــدر باده بنــــوشــــم که شوم مســت و خراب

نه دگــــر دوســـت شنـــاسـم نه دگــــر جام شراب

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خوش خرامــــان میــروی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامـان منی در دل و جان بی من مرو

ایـــن جهـان با تو خوش اسـت و آن جهـان با تو خوش اسـت

این جهــان بی من مباشـــو آن جهــان بی من مرو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

مونــس شب های دل زارم ای که تو شدی همـــه دارو ندارم

یا رب یا رب یا رب یا رب

مرهــم قلــب و دل بی قرارم ای که تو شدی همــــه دار و ندارم

یا رب یا رب یا رب یا رب

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یا رب ای دل عشق تو صبــر و ثبـــاتـم می دهــد

عطــر تو وقــــت سحـــر از غصـه نجــــاتــم می دهـد

یا رب امـــشــب برایــــم نم باران بنــــویـــس

دو سه شب پرســـه زدن توی خیــــابان بنویــــس

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یا رب امشـــب برایــــم نم باران بنویس

خوش خرامــــان میـــروی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامـان منــی در دل و جان بی من مرو

ایـن جهـــان با تو خوش اســت و آن جهـــان با تو خوش اســت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ایـن جهـــان بی من مبـــاشو آن جهـــان بی من مرو

متن آهنگ نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب از حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا