متن آهنگ نه نداری ارزش ماندن کنارم را نداری هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری از رضا بهرام

متن آهنگ نه نداری ارزش ماندن کنارم را نداری هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری از رضا بهرام

تو مرا از دســت دادی ای دوسـت من که زندگـــی دارم ای دوسـت

هرچه از عشــــقـت کنارم مانــــد به خودت میسـپـــارم ای دوســـت

بعــد از تو باران هنــــوز میبــــارد بعــد از تو ایــــن خانـه هنــــوز مرا دارد

در خوابم نمیــــبــــیـنـی مثـل مرا دیگـــر غرور من ایـــنـــجاســــت تنــــهــا نمـیــمـانـم راحـــت برو بگـــذر

~~~~~~~

آرامش دارم که طوفـــان را بغـل کردم همیـــن دیــــوانـگی را من ببـیــن ضرب المــثل کردم

آرامـش دارم که طوفـان را بغـــل کردم همـــیـــن دیــوانــــگــــی را من ببــیـــن ضرب الــمثــــل کردم

نه نداری ارزش مانــــدن کنــــارم را نداری هیچ نشـــانــی تو از عاشق ها نداری

نه نداری تو دگـــر در قلـب من جا نداری

~~~~~~~

بعــــد از تو باران هنــــوز میـبـارد بعــــد از تو ایـن خانــه هنــــوز مرا دارد

در خوابــم نمــیـــبـینــی مثــــل مرا دیگـر غرور من اینـــجـاســـت تنـــها نمــــیـمــانـم راحــــت برو بگـذر

آرامــــش دارم که طوفـان را بغـــل کردم همـــیـن دیــــوانــــگـی را من ببـیــــن ضرب المـثل کردم

آرامش دارم که طوفــــان را بغـل کردم همــیــــن دیــــوانــــگــی را من ببــین ضرب الــــمــثــــل کردم

متن آهنگ نه نداری ارزش ماندن کنارم را نداری هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری از رضا بهرام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا