متن آهنگ همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز از زدبازی

متن آهنگ همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز از زدبازی

[ ورس مهــراد هیدن ]

دوبــــاره کنــــار آب زیــــر ستــاره هایـیــم

خوشحــال از ایـــن که تو بهــتـــریــــن سه ماه سالــــیـــم

تنـــهـا مشــــکــل ایــنـــه که تحــــت فشــــار خوابـــیــم

همـه چی عالـــیـه ولــی اگــه بذاره پایـــیــز

««««««««

چرا میــره جلــــو عقـربه هی

من از اول مهر

میـخــــوام مست شم بکنـم خدا رو نگاه

اینــــقدر بکـشم تا که بدم ششـا رو به گاه

چون من هیـدنم ایـــده میــدم میـخـــونــــم

««««««««

پس شب بمــون پیشــم تنــهــــا نشـــو

چون که میــدونـــم دوســـت داری ایـن اخـــلــاقمو

تو و من توی تخت روی هم روی بنــگ

عود و شمــع با نور کم

فردا رو بی خیــــال تا هســــت امـروز

««««««««

من و تو و دوست خوبــمـون گری گوس

به هر حال هر سال برگا رنــــگ می گیرن

یه چنـــد ماه سبـز آخــر با زرد میـــمـــیرن

تابـسـتــــون رفت و سرمــــا تنـــمــــو افــــتاده کرد

توی خمـاری و صبر عیــن معـــتاد کرک

««««««««

ولی زیــر گریــــه ی پایـیــــز خیــــس نمـیـشــــیـــم

زمستـونــم سویــــیــــس نریـــم میــــریـم پیست دیـــزین

بهارم که هوا ابـــر فقــــط بوی خوب داره

که داره به ما میــگــــه تابــسـتــــون تو راهـــه ولـــی

[ کروس نســـیـم ]

««««««««

تابــــستــــون کوتـــاهه

ما تا میــتــــونــیـــم پیـــش هم می مونــیــــم

دوســــتــــای صمیـمــی کارای قدیــمــی ایــنـــجا ما همــیــــنـیم

تابــستون کوتاهــــه

ما تا میـتـونـــیم پیـــش هم می مونیــــم

««««««««

دوسـتای صمــــیـــمــی کارای قدیـــمـــی ایـــنــجا ما همـــیـــنیـم

[ ورس Alـirـeــzـــa JJ ]

مادامــایزل با شیـنـــل

آب میـــشـی مثـل کارامـل

فلــــسـفــه دنـیــا دو روزه

««««««««

هر شبــــش کونـــیــاکـــو دوده

اون دخــــتره همـبـازیـــمـه

هرجـا میره برنــــامــــه برف بازیــه

چنـد ماهــیــه میـــدونه شب با کیــه

من برم اونم تنــهـا میــــشـه

««««««««

فکـرش منـــم و تو لیــــوان ودکـــا

امـــشب میـــخواد لایــــویـن لا ویدا لوکا

ویـــد و کوکـــا تا به نصـــفه شب زدن

تمـــوم میــــشـه با یه چشــــم به هم زدن

ولــــی اگه خورشیـــد نره

««««««««

تا آخــــر عمــــر ایــنـــجا خوش میـگـــذره

پس تا روزی که نیـان برگای خیــــس

زنــــدگـی میکـــنـــیـم انـگــار فردایــی نیــــست

[ ورس سیـــاوش سیـجـــل ]

حس میــــکــــنیـم سسـی شدیـم

««««««««

روی موج های مکــزیکــویـیــم

لم دادیــــم روی شن های ساحـــل

دریــا رو میــــبــــیـــنــــم توی اون چشمای زاغت

میـگم اووو لا لا

برم قربـون اون پاهــــا

««««««««

ته شهــــریــــوره لیـــکــوره زرد آلــو

میـــخـوریــــم و می کنـیـم و میکنـیـم برف پارو

عشــقــــم ایـنـه زنــدگــیــمون

میــخــــوام قر بدی روم در گوشـم بگـــی س خوار زنـــدگــــیــمـــون

میـاد روزی که

««««««««

دو تایـــی میــــمــــونــــیــــم خمــــار یه بوس دیگــــه

تا ونــوس میـره صدای تابــــســـتون

وقـتـی پام زیــــر سرت جای بالــش بود

ولی نه ما دیـــگــه هرچـــی بگــیــــم بهـانـسـت

آسمـــونمــون آبی مثـل مدیـــتــرانـــس

««««««««

[ کروس نسـیـم ]

تابـــســــتون کوتــــاهــــه ما تا میــتــونــــیـــم پیـــش هم می مونـیــــم

دوســـتای صمـیـــمــی کارای قدیمی

تابــــســــتــون کوتاهــه ما تا میــــتــونــــیـــم پیـش هم می مونـــیم

دوسـتـای صمـیـــمـی کارای قدیــــمـی اینــجــا ما همــیـنیـــم

««««««««

کاشـــکــــی دنـــیا یادش بره ما رو

نبــــیــنـیــم طلـوع آفـتابـــو

[ ورس سامـــان ویــــلــــســــون ]

نگــاها رو من و تو بود عیـــن عروسـی

همـــه تو کف عیــــن جکـــوزی

««««««««

تو میـگرفــتـــی دستـــت هرمــس

منــــم کفــــش و کمر و کلـــام سبـز و قرمـــز

هر روز میـدیـــدم صبــحــو بات

تنــت نرم و رنــگ شکــلـات

نمـــیـکـــردمت از بدنــــم جدا

««««««««

تن تو بود گرم تر از سونـــا

برگا همــــه ریـخــــتــــن ولی شاخــه هست

کم کم باید بارو بسـت

بایــد برگـردیــم خونــــه هامــــون ساک به دسـت

چیــــزی که مونــــده یه خاطـرس

««««««««

الـــان بغــلــــت کنم بیــنــــمون کاپــــشــنــــه

کاش بشــه برفــــا زود تر آب بشــه

چون من رو فکــرم دم ساحــله

بایـــد ماه وایــسـم عین زن حامله

[ هیــدن و JJ ]

««««««««

من همــیـــن جا می مونـــم

ایـــن همــــه روز میـگــــذره زود

دور همــــیـم ایـن همـه دوست

من تا بشه میــــچـــوقم

ایــن همه روز میــــگــــذره زود

««««««««

زاخـــار بهـم بگـو چی کمـــه توش

[ کروس نســـیم و هیـــدن ]

تابـســــتـــون کوتاهـــه ما تا میـتــــونــیم پیش هم می مونـیـم

ایـن همــــه روز میــــگـذره زود

دوستــای صمــــیـمی کارای قدیـــمــــی ایـــنجـــا ما همــــیـــنــیــم

««««««««

این همـه روز میــگــذره زود

دور همـیــــم ایـــن همـه دوســت

تابـــستـون کوتـاهــــه ما تا میـــتـــونـــیـم پیــش هم می مونـیــــم

دوســــتــــای صمــیــمــــی کارای قدیــمــــی ایـــنـجا ما همیـنـــیم

متن آهنگ همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز از زدبازی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا