متن آهنگ هنوزم میشه بخشید همون از حمید صفت وامیر عباس گلاب

متن آهنگ هنوزم میشه بخشید همون از حمید صفت وامیر عباس گلاب

از چی بگم از حالم خودم از فردام دســت بردار

منـــو تو ایـن حال خودم بذار و برو دســــت بردار

از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکـم کن

دنــیـا خارم کرد دنــیـا قانــعـــم کردم دنــیـا درکـم کن

هنــــوزم میـشــه بخـشـــیـد همون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

مریـــض و گیـــج و جنــگـی نبـــود

غریـــب و نیـش و زخــمـیـــش نزد

دلـارو حرف تحقـیـر نکرد

هنـــوزم میــشـــه بخشــیـد منـو

منـــی که که پسـت و لغزیـدمــو

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

منـی که حرف خالـــیــــمو

همــــین امـــشــــب میـــزنـــم ریــــشــمو

میــزنــــم خیـــلـی بده واسه مرد بگـــن حرف زد و عمـل نکـرد میــزنــــم

خیــلـی بده که نبـاشه دو قرون بکنــــه حرف سیــــنـــه زخـم میـــزنـم

امـــا بدون حرفو باز مردم میـزنــن

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

پس تیــــریـــپــــی نی با خدا تو بیـــا و مشتـی باش

هرچـــنـد ما پیــچیـــدیــــم و رفــــتیم و زدیمــــو نگــشتیــــم باش

هرچــنــد که دلــــمـــون یه دست نبـود و یجـــوری چربی داشت

امــــا بالاسـری آبـــرو دار و بدون لنـگ نذاشـت

ما که رســـوای عالمیـــم چنــــدچـــنــدیم باش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ایــــن روزا خامــوشــــم سردم بی حســـم لمـســم میــتـرســم

جونــــی نیــــسـت انـگـار نوری نیــــسـت حتی از سایــــم میــــتـــرسم

راهـــی نیــــسـت تکــیـه گاهــی نیــــسـت ای خدا خســتـــم میـــفهـمــی

میـــرم من آره میـــرم من حتــی از مرگم میـــترســـم

ببــــیــن چه تنهــــام غروبــه فردام

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

عذابــو بردار و ببــــیــن ببــــیــن چه تنــهــــام

دریــــا دریــــا دریــــا

بیــــا و دریاب

لیـــلـــا لیـــلـــا لیـــلـــام

تویی به واللــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

درست تنـــهــام فردام خودم دلـــم زیـرخاک

امـا حرفام رزمـــام صدام رســــد از زیــــر خاک

دلم غوغـــا غوغـــا زدم هربار فریــاد

میـشـم اونــی که تو میــــخــــوای از فردا فردا فردا

اما حرفـــام لفـضام دروغ شرمــســــار شرمــســــار

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

الــــلـــه الــــلـــه الــــلـــه

تو که میـبـــخشــــیم بارهـــا

امــا این زنــــهـا مردا رفـــقــا داشـیـم بابا

رفـــقا مادر بابام

بگـذریـم بابـــا

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ما که گذشـتــیــم حاج آقا

اللــــه اللــــه اللــــه

متن آهنگ هنوزم میشه بخشید همون از حمید صفت وامیر عباس گلاب

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا