متن آهنگ هی بسوزان و هی پرپرم کن از حجت اشرف زاده

متن آهنگ هی بسوزان و هی پرپرم کن از حجت اشرف زاده

میــــپـــرســتـــم تورا میــــپـــرســتـــم

من هنــوز از هوای تو مستـم

ای پریـــزادهـی منـــو پریـشـــان

روی از ایـــن خســـتهدل برمــــگــردان

+-+-+-+-+-

ماه افـســـونــگـر سربــهــــزیرم

پای عشقــت الــهـی بمیرم

هرچـه خواهـــی بگو آخــــرکـار عشــــق خود را برایم نگــــه دار

عمـــرم جانــم ماه تابــانـم

+-+-+-+-+-

سروســامـــانم

دلــدارم

وای از دســتـت که شدم مســـتت

تو مده بیـش از ایــــن آزارم

+-+-+-+-+-

عمــرم جانم ماه تابـــانــم

سروســامــــانـم

دلدارم

وای از دسـتت که شدم مســـتــت

+-+-+-+-+-

تو مده بیـش از ایــن آزارم

مســــتـمـستـــم کن از خنـدهــــهـــایـت

تا بسـازم بســــوزم به پایــــت

آتــــشـــم باش و خاکـســتـرم کن

+-+-+-+-+-

هی بسوزان و هی پرپرم کن

میـــپـرستـــم تو را میـــپـرستـــم

من هنـوز از هوای تو مســــتـم

ای پریزادهی موپریــــشـان

+-+-+-+-+-

روی از ایـــن خستــهدل برمــــگــــردان

عمرم جانــم ماه تابـــانــم

سروســامــــانم

دلــــدارم

+-+-+-+-+-

وای از دســتـت که شدم مسـتـــت

تو مده بیــش از ایـــن آزارم

عمرم جانم ماه تابانم

سروسامــانـم

+-+-+-+-+-

دلـدارم

وای از دســـتــــت که شدم مستـت

تو مده بیــش از ایـن آزارم

متن آهنگ هی بسوزان و هی پرپرم کن از حجت اشرف زاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا