متن آهنگ هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی از پازل بند

متن آهنگ هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی از پازل بند

دوبـــاره بارون میـــاد آروم میــکـوبــه روی شیــــشـــه

دلــم آروم نمــیـــشه

رد پاهــات مثـــل زخــــمــــی که میــــمــــونــه تا همیشه

+-+-+-+-+-+-+-

دلــــم آروم نمـیـشـــه

روت توو روم وا شد دوبــاره دعـوا شد

یه نفــر رفــت و یکی دوبـــاره تنــها شد

+-+-+-+-+-+-+-

اونــــکـــه عشـــقم بود پشــــتم بهـش گرم بود

یخ زده قلبم واســــه اون که سرش گرم بود

هی یه کاری کردی که توو رو همــــه وایــسـم

+-+-+-+-+-+-+-

حیف تقـــصــــیر تو نبـــود من خودم خواســـتـم

هی یادتـــه میگــفتــــی ببـینـیم همــو کی بگـــو کی

هی یه کاری کردی که توو رو همــه وایــسـم

+-+-+-+-+-+-+-

حیــف تقـــصیــــر تو نبود من خودم خواســــتــم

هی یادته میگـفــــتـــی ببینـــیــــم همـو کی بگـو کی

سنــگی چنــــد وقـته کم رنـــگـی تو با کی میجـنــــگــــی

+-+-+-+-+-+-+-

ایـــن آخـراشه

فریــاد دادی منو بر باد

ای وای از اون روزی که سنــگ هم طلــا شه

+-+-+-+-+-+-+-

سنــــگ هم طلا شه

هی یه کاری کردی که توو رو همـــه وایسـم

حیـــف تقــــصیر تو نبـود من خودم خواســتــــم

+-+-+-+-+-+-+-

هی یادته میــــگفــــتــی ببینـــیـم همـــو کی بگو کی

هی یه کاری کردی که توو رو همــه وایــســم

حیـف تقــــصــــیـر تو نبـود من خودم خواسـتـم

+-+-+-+-+-+-+-

هی یادتــــه میــــگـفـــتی ببــــیــنــــیـــم همـــو کی بگو کی

بگــــو کی

روت توو روم وا شد هی روت توو روم وا شد هی

متن آهنگ هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا