متن آهنگ ورد زبان من تویی از محسن ابراهیم زاده

متن آهنگ ورد زبان من تویی از محسن ابراهیم زاده

مرهـم جان من تویـــی

جان جوان من تویـــی

ورد زبان من تویــی

+-+-+-+-+-

عین عیــــان تو منم

مهـره ی مار من تویــــی

چشم خمـــار من تویـــی

+-+-+-+-+-

ایــــل و تبار من تویی

جان جوان تو منــــم

جان جوان تو منــــم

+-+-+-+-+-

به دســتــــم به دســتــــم کار دادی دســتــــم

که مســــتـم که مســــتـم تو که باشــی هستـــم

به دسـتـــم به دسـتـــم آخ کار دادی دسـتـــم

+-+-+-+-+-

که مســـتــم که مســـتــم تو که باشــــی هستـــم

زولـــف کمــــند من تویـــی

حال دلــــپــــســــنــد من تویـی

+-+-+-+-+-

بنــد بنــد قلـب من تویــی

حال دلـــپسنـد تو منــــم

مهــــره ی مار من تویـــی

+-+-+-+-+-

چشـم خمـار من تویــی

ایــــل و تبــــار من تویــی

جان جوان تو منـــم

+-+-+-+-+-

جان جوان تو منــــم

به دستـم به دستـم کار دادی دستـم

که مسـتــــم که مسـتــــم تو که باشـــی هستــم

+-+-+-+-+-

به دســــتم به دســــتم آخ کار دادی دســــتم

که مسـتــم که مسـتــم تو که باشـی هستــــم

متن آهنگ ورد زبان من تویی از محسن ابراهیم زاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا