متن آهنگ وسط تاریکی اومدی مثه نور مث عکس ماه روی آبی ولی دور از پازل بند

متن آهنگ وسط تاریکی اومدی مثه نور مث عکس ماه روی آبی ولی دور از پازل بند

دوری و من ته عشـق تو غرقم

نور نگاه تو رفـــت ته قلـبم

برگـــرد برگـــرد برگـــرد واســـه همــیـشــه

دوری و من ته عشـق تو غرقـم

««««««««««

تیــره نگـــاه تو رفــت ته قلـــبـــم

برگــــرد برگــــرد برگــــرد واســه همـــیــشه

بی تو نمــــیشـه

وســط تاریکـــی اومــــدی مثه نور مث عکس ماه روی آبــی ولی دور

««««««««««

میشــــیــــنــم زیــــر آســــمــــونه شب تا بزنـــه و تو بکــــنــــی عبور

آخـه

تو مث بهــــاری که تمومـی نداره

مگــه میــشــــه دلـم تو رو تنــهــا بذاره

««««««««««

میشـم یه شمـــع که سوخــــت و سرپــا نمــوند چون همــــیــشـــه

عاشـق یه پروانه بود

پر زد از اول قلــــبم چون تو همــــونـــی که بدونــه تو زردم

سبـزم مثــه غرور یه درخــــتـــو نمــــیــذارم کسـی بگـــیرتــــت از من

««««««««««

نمــیــذارم کســـی بگـیــــرتــــت از من

نمــــیــــذارم کســــی بگـــیرتــــت از من

وقـــتــی نگــاه تو بهـم زل زد یه دریــــا عشـــق و تو دلــم پر کرد

یکی تو قلــبــم واســت هل زد دلــــم به جزیـره دلـــت پل زد

««««««««««

شبــای تیـــره دیــــگــه با تو رد شد و رفـت

تابـــســـتون اومــــدو با تو رفت دیـگــــه برف

سخـت نیــــســــت دیـــگـه با تو زنـدگـــی

دارنــدگـــی و برازنــدگـــی

««««««««««

پر زد از اول قلــبــم چون تو همـــونــــی که بدونــــه تو زردم

سبــــزم مثـه غرور یه درخـتــو نمیــذارم کســـی بگــــیــــرتــت از من

پر زد از اول قلبـــم چون تو همـــونـــی که بدونـه تو زردم

سبزم مثـه غرور یه درختو نمـیــــذارم کســـی بگـیـرتـت از من

««««««««««

نمــیــــذارم کســــی بگـــیـرتت از من

نمـــیــــذارم کســی بگــــیــــرتــت

نمـیـذارم کسـی بگـــیــرتــــت از من

نمیــــذارم کســــی بگــــیــرتــت از من

متن آهنگ وسط تاریکی اومدی مثه نور مث عکس ماه روی آبی ولی دور از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا