متن آهنگ و همین شعری که از چشم تو من آموختم از فرزاد فرخ

متن آهنگ و همین شعری که از چشم تو من آموختم از فرزاد فرخ

بی تو هیــــچ پنجـره ای بر دل من باز نشـــد

من به سرزمـــیــن دلــتــنــــگـــیه تو تبــــعــــیــدم

آتـــشم میـــزند هر شب خیــالـــت با من

〰️〰️〰️〰️〰️

عشــق یعـــنی همیــن سوخـتـــن و تنـــهــــا ماندن

بی گمان غرق هوایــت میـــشـم

باز از تو تمامم جاریــســـت

〰️〰️〰️〰️〰️

هیـــچ زخــمــی در تنـم جا نمانـد

جز عشــقــــت جز عشــقــــت که یک زخم کاریـــســت

من دچـــارم به تو و معــجزه ی چشــــمـــانــت

〰️〰️〰️〰️〰️

و همــــان خاطــــره ی لمـس تب دســــتانـــت

و همـین شعری که از چشـــم تو من آمـوخـتـــم

آه در بازی عشق مثـــل شمـعـــی سوخـــتـم

〰️〰️〰️〰️〰️

من دچــارم به تو و معــجـــزه ی چشـــمــــانــــت

و همـــان خاطـره ی لمــــس تب دســــتانــــت

و همـیـــن شعری که از چشــــم تو من آمـوخــــتم

〰️〰️〰️〰️〰️

آه در بازی عشـــق مثل شمـــعــــی سوختـم

درو دیـــوار جهان پر شده از تصـویـرت

خواب و بیــــداری من چیــست بگو تعبــیــرت

〰️〰️〰️〰️〰️

من که آزادم و از فکر جهان بیـزارم

ترس دارم بشــــود فکــــر کســی درگیرت

من دچارم به تو و معــــجزه ی چشمــانــــت

〰️〰️〰️〰️〰️

و همــان خاطـره ی لمــــس تب دسـتانــــت

و همـــیـــن شعـــری که از چشــــم تو من آمــوخــــتم

آه در بازی عشق مثل شمـــعـی سوخــــتــــم

〰️〰️〰️〰️〰️

من دچــــارم به تو و معــجــــزه ی چشــمـــانـت

و همـــان خاطره ی لمــس تب دســـتـانـت

و همـــیــن شعری که از چشـم تو من آمــــوختــم

〰️〰️〰️〰️〰️

آه در بازی عشـق مثــل شمــــعی سوخـتـم

متن آهنگ و همین شعری که از چشم تو من آموختم از فرزاد فرخ

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا