متن آهنگ پر از غصه و حرفی و هیشکی کنارت نیست از محمدرضا گلزار

متن آهنگ پر از غصه و حرفی و هیشکی کنارت نیست از محمدرضا گلزار

رفـــتــی و بعـــد تو من

این خاطـره ها رو به هیـــشــــکـــی نگـــفـتــــم

بس که عزیـزی برام

شایــــد روزی صد دفــعــه یادت میــــفـــتـم

هی با خودم میـــگــــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

شایــــد تو دیــگه منـــو اسـمــــمــــو یادت نیـسـت

باز بعـــد ایـــن همـــه سال

من جاتـو هنــــوز به هیـشـکی ندادم

تو که نمـــیـدونـی

دلــــتـنگــی چی کار میــــکــنـه با آدم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

وقــتـی که میــبـیـــنــــی

پر از غصـه و حرفـــی و هیــــشکــی کنـــارت نیــــســت

عشق قدیـمی من

میـــبــیـنـــی چجـوری به پای تو موندم و

نیــستــــی و بی تو همش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

این آدمــا قلــــبـمــــو خیــلـی سوزونــــدن و

گفــــتــــن دیــــگه نمـیـــای

جات خوبـه کنــار اون خوشـــبـــحالــــتــون

تو منو دیــــگــه نمـــیــــخـــوای

عشق قدیـمــی من

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

میــــبـــیـنـی چجـوری به پای تو مونـــدم و

نیـــسـتـی و بی تو همش

این آدمــا قلــبـمــــو خیـــلــــی سوزوندن و

گفتـــن دیــــگــــه نمــــیـــای

جات خوبـه کنـــار اون خوشـبـحــالـــتـون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو منــو دیـــگــه نمیــــخـوای

نیــــســــتــــی و بعـــد تو من

هر شب میـزنـــم تنهـا توو خیــابــون

از جلـــوی چشــــمــام

رد میـــشـــه بازم همه خاطره هامـــون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دیگـه نمــــیــــتــونم

برگرد و نذار دیــگه دور بشـــه دســــتـــامــــون

عشـــق قدیمـی من

میـبــیـــنـی چجوری به پای تو مونــدم و

نیـــســـتــی و بی تو همــــش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ایـن آدما قلــبمــــو خیـلــی سوزونـــدن و

گفــــتن دیـگــــه نمیـــای

جات خوبـــه کنار اون خوشــبـحـالــــتـــون

تو منـو دیــــگـه نمـیــخــــوای

عشـــق قدیــــمی من

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

میــــبـینی چجــــوری به پای تو مونــدم و

نیــــسـتـــی و بی تو همــــش

این آدما قلــــبـمــو خیلی سوزونـــدن و

گفــتن دیــــگـــه نمـیــای

جات خوبه کنــار اون خوشبحالتـون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو منو دیگـــه نمــیــــخوای

متن آهنگ پر از غصه و حرفی و هیشکی کنارت نیست از محمدرضا گلزار

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا