متن آهنگ چرا زنگ میزنمت گوشیت خاموشی از میثم ابراهیمی

متن آهنگ چرا زنگ میزنمت گوشیت خاموشی از میثم ابراهیمی

داره برگــــا میـــریــــزه زمـــیـن

سرده هوا بارونــه ببیــن کوشی

چرا زنـگ میزنـمـت گوشــیـت خامــوشی

^^^^^^^

داره مهـمـون من میــــشـــه درد

دســـتاتـــو تووی این کوچــــه ی سرد میــخـــوام

بیــــای ها کنــی توو دسـتـــام با نفس هات

^^^^^^^

بیــای گرمـم کنــی منـــو سرگـــرم کنــی

از کوچــه ها جمــــعم کنــی

بیــــای زمــــانــو برعــــکـــس کنـــیـم

^^^^^^^

نبـــایــــد دســـت دســـت کنــــیــم

بیــــای گرمــــم کنــی منــو سرگرم کنــی

از کوچـــه ها جمـــعــم کنی

^^^^^^^

بیــــای زمـانــــو برعـــکــــس کنــــیـــم

نبـــایـــد دسـت دسـت کنیــم

ها کن توو دستـــام که سردمــــه

^^^^^^^

بیا زمســــتــونـه

ببــین انـــگـار عوض شدی تو هم

مث من معــــلــومــــه قشـــنـــگ

^^^^^^^

غد بودم اون قدیمــا ولــی تازگیــا

زود در میــاد اشـکــم

جدیــــدا دلــی نازک من شده

^^^^^^^

تاری که تک به یه موی تو بنـده

تو که نیــسـتـی بهـــونه نداره لبــــام

که بخــواد به چیـــزی بخــــنـــده

^^^^^^^

بیــــای گرمـــم کنــــی منـــو سرگــــرم کنــــی

از کوچـــه ها جمـعـــم کنی

بیــای زمـانو برعـــکـــس کنیـم

^^^^^^^

نبـایـــد دســت دســت کنــیم

بیـای گرمـم کنـی منــو سرگـرم کنـی

از کوچه ها جمــــعــم کنی

^^^^^^^

بیــــای زمــانــــو برعــــکـس کنــیــــم

نبـایـد دسـت دسـت کنـــیم

کاش میــــشـــد برگــــردیــــم به اون موقـع ها

^^^^^^^

کاش

بیــــای گرمــم کنـی منــو سرگــرم کنـی

از کوچه ها جمـــعم کنــــی

^^^^^^^

بیــــای زمـانـو برعــکــس کنـیم

نبـــایــد دســـت دســـت کنیــم

بیـــای گرمــم کنــی منو سرگـرم کنــی

^^^^^^^

از کوچـــه ها جمــــعــم کنـی

بیــــای زمــــانــــو برعـکس کنــیـم

نبــایـــد دســــت دســــت کنـــیــــم

متن آهنگ چرا زنگ میزنمت گوشیت خاموشی از میثم ابراهیمی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا