متن آهنگ چی بازی کنیم بیا سنگ از پازل بند

متن آهنگ چی بازی کنیم بیا سنگ از پازل بند

سنــگ کاغــذ قیچی میخــوای بری

پی چی به کی چی میــــخـــوای ثابــــت کنــی

دوست داری غیــــب شی

~~~~~

سنگ کاغـــذ قیــــچـــی بازی نکــــن

ممـــنـون وقـــتـی که تو تهـــش واســــه خودمی

انـــقـدر مارو نخــنـدون

~~~~~

دیـــدی گذشــت آب از سر

گفتـــی برو راه بسـتــس

تو تکـــی الــــکـــی بازیـت گرفـــت

~~~~~

تا که دیـــدی دلـه وابســـتــس

دیـدی گذشت آب از سر

گفـتـــی برو راه بســـتس

~~~~~

تو تکـی الکـی بازیــــت

گرفــــت تا که دیـــدی دله وابــــســــتـس

چی بازی کنـیــم بیــــا سنـــگ

~~~~~

کاغذ قیــــچی میـــخـوای بری پی چی

به کی چی میــــخـــوای ثابت

کنـی دوسـت داری غیــــب شی

~~~~~

سنـگ کاغذ قیچــــی بازی نکــــن ممــــنـــون

وقــتــــی که تو تهش واسـه

خودمــی انـــقــدر مارو نخنـــدون

~~~~~

چقد بگـم پیش ما بیـــا من از همـــون

همـیـــشـگــیــام هرجــا تو بری منـــم

دوس دارم همـیـــشه بیــــام

~~~~~

چقـد بگـــم پیـش ما بیــا من از همــــون

همــــیـشـگـیــــام هرجــا تو بری

منـم دوس دارم همـــیشه بیـــام

~~~~~

سنگ کاغـذ قیـــچـــی میـــخــــوای بری پی

چی به کی چی میــــخــــوای ثابــت کنـــی

دوســت داری غیــب شی

~~~~~

سنگ کاغــــذ قیــــچــــی بازی نکن ممـنــــون

وقتـــی که تو تهـــش واسـه خودمی

انــــقــدر مارو نخـــندون

متن آهنگ چی بازی کنیم بیا سنگ از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا