متن آهنگ چی شد یهو الان یه دنیا از چشم تو فاصله دارم از مسیح و آرش

متن آهنگ چی شد یهو الان یه دنیا از چشم تو فاصله دارم از مسیح و آرش

تمــــوم این شهــرو وجـب به وجـب با تو خاطره دارم

چی شد یهـــو الـان یه دنــیا از چشــــم تو فاصـــله دارم

چی شدش عوض شدی یهـو دلـت ازم بریــد

〰️〰️〰️〰️〰️

سر چی ایــــنـــقـدر هر دومـون از هم پریم

بغـــل تو بغـــل بارون کنــــار عکــســــات گرفـتــم آروم

بغــــل تو بغــــل عکـــسـات خوابـیـدم هرشـــب خوابـیـدم آروم

〰️〰️〰️〰️〰️

بغــل تو بغــل بارون کنـار دســتات گرفتــــم آروم

بغــــل تو بغــــل عکـــســـات خوابـیـدم هرشـــب خوابـیـدم آروم

وقــــتــــی هیــچـکی نبـود تو بودی

〰️〰️〰️〰️〰️

وقـــتـی هیــچـــکـی نخـــواست تو خواســــتــــی

وقـــتـــی هیــچــکــــی نگـفت دوست دارم

وقــتـــی هیــــچــــکـی نبـود بجــــنــگـه بیـاد حال منو بفـهـمــــه

〰️〰️〰️〰️〰️

بهت پر دادن و شدی پروانـــه ام

بغــل تو بغــل بارون کنـار عکــــســات گرفتم آروم

بغــل تو بغــل عکــــســـات خوابـــیــــدم هرشـب

〰️〰️〰️〰️〰️

خوابیدم آروم

بغـل تو بغـل بارون کنـــار دســــتــــات گرفـتــــم آروم

بغـل تو بغـل عکــــســـات خوابــیدم هرشــــب خوابــیدم آروم

متن آهنگ چی شد یهو الان یه دنیا از چشم تو فاصله دارم از مسیح و آرش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا