متن آهنگ کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست از ایی هام

متن آهنگ کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست از ایی هام

من بیـقـرارم از منــه عاشق دلی دیــــوانــه میخــــواهـــی که دارم

گریــــه کن یک شانـــه ی مردانــه میــــخـواهــــی که دارم

من بی قرارم

بی تو عذابـــیــســــت خنــــده هایــــی که به روی صورتـم همچـون نقـــابــیـــســــت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

کار من عشــــق اسـت و کار چشــــم تو خانــــه خرابـــیـــست

چشمـانــــت آرزوســـت از سر نمـیــــپـــرد تو را ز خاطـرم کســـی نمـیــبــرد

به خاک و خون کشــیـده ای مرا زمــن بریده ای مرو

به دل نشـــسته ای چه کردی با دلم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

به گل نشــــسـتـه ای میــــان ساحــلــم

به خاک و خون کشیــده ای مرا زمن بریده ای مرو

بمــــان که عاشـقـــت منــم چرا تو میــروی

در آســـمــــان قلب من ستــاره میـــشوی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بیـا بمان که در شبــم همـــیـشــه همـچــون ماهی

بمــان که میـکــــشــــد مرا تورا ندیـــدنـت

تو رفــــتـــه ای و من هنوز ادامــه میــدمـت

به گریــــه تکیــه میـــکـــنــم مرا اگـــر نخواهــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

چشـــمـانــــت آرزوسـت از سر نمیـــپــرد

تو را ز خاطـــرم کســـی نمــیــبـرد

به خاک و خون کشیده ای مرا زمــن بریده ای مرو

به دل نشــســـته ای چه کردی با دلــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

به گل نشــسـتـه ای میــــان ساحلم

به خاک و خون کشـــیـــده ای مرا زمــن بریــــده ای مرو

متن آهنگ کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست از ایی هام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا