متن آهنگ کجای دلم بذارم این خاطره هاتو از رضا صادقی

متن آهنگ کجای دلم بذارم این خاطره هاتو از رضا صادقی

کجـــای دلـــم بذارم ایــن خاطره هاتو

چطــوری میـشـــه پاک بکنــم رد پاهـــاتــو

بگـــو به کجــــا برم که رو به روم نبـاشــــی

کیـو آرزو کنـم که آرزوم نبــــاشــی

کجــــای دلــــم بذارمت دلــــم آتــــیــــشه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

این دل دیــوونـــه بی چشــــات آدم نمـــیــشــه

بگــــو به جا برم کجای ایـن خیـــابــــون

که بیقــــراری نکنم واسـه دوتـــامـــون

سلـامـتـــیت که غمت قشـنگه

سلــــامــتـــی دلـــت که تیــــکــــه سنــــگـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خرابــــتــــم قشــــنــــگــتریــن گنــــاهــــم

سلامــــتـــیــــت رفیــق نیـــمه راهــــم

سلـامـــتیــــت که غمـت قشــنگــه

سلـامتـی دلـت که تیکــه سنــگــه

خرابــتــــم قشـــنـگـتــــرین گناهــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سلـــامـــتــــیت رفـــیـــق نیــــمــه راهـم

سلــــامــتـی دردی که از تو یادگــــاره

درخــــتـــی که شکـســـتـــه تبـر زدن نداره

همـــیـشـه یکــی میــــره یکــی میــمونــــه تا تش

ایــــن عشــــق و عاشـقـــی رو سخــتــه بگــــیری سادش

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سلـامــــتـیت که غمـــت قشـــنـــگـه

سلــــامـــتـــی دلــــت که تیــــکه سنــگه

خرابــــتــم قشنــــگـتــــریـــن گنــــاهــم

سلــامتیــــت رفــــیــق نیـمــه راهم

سلــامــتـیـت که غمـت قشـنگــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سلامـــتــــی دلـــت که تیـکـه سنـــگــــه

خرابـــتم قشــــنگـتـــریـــن گنـــاهــم

سلـــامـتیـت رفــــیــــق نیـــمه راهــــم

متن آهنگ کجای دلم بذارم این خاطره هاتو از رضا صادقی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا