متن آهنگ کجا بی رحم قلبم شده پاییزش آغاز از ماکان بند

متن آهنگ کجا بی رحم قلبم شده پاییزش آغاز از ماکان بند

کجــا بی من بی معــرفت میـری بگو باز

کجـــا بی رحــم قلــبــــم شده پایـیــزش آغــاز

تو جات اینـجاست توو خونـه ای که من بمـونم

شدم حساس و بی منطــــق مگه بی تو میــــتـــونم

********

دیــگـــه گذشـــت آب از سرم بازیــــچـــه شد رفـــت

اون آدم مغرور و خودخـواه بچـــه شد رفـت

هر کی میـتونـست از توو چشـــمـــای سیـــاهـم

ایـــنو بخــونـــه که کنـارت رو به راهم

********

دیـگه گذشــــت آب از سرم بازیــچـــه شد رفـــت

اون آدم مغـرور و خودخـــواه بچــه شد رفت

هر کی میــــتونـــسـت از توو چشمـای سیاهـم

ایـــنـو بخـونـه که کنـارت رو به راهـــم

********

ایــن روزا یه کله ای فکــــر کردم

میـــدونم نمـــونـــده چیــزی واســه فکر کردن

دسـت کم کاش یه بار با دیدنـــت

یه کم اون خاطـره ها برگـردن

********

هنـوز شمـــعـــا روشــــنـه به عشـــق توو خونه

ایـــن دیـوونـه فقـط به عشق تو میـخونـه

که بدونـی میــــتـونـی برگــــردی هنــوزم

تو باشــــی من میــــمـونـــم میســازم میـســــوزم

********

دیـگــــه گذشــت آب از سرم بازیــــچــه شد رفــت

اون آدم مغـرور و خودخــــواه بچـــه شد رفـت

هر کی میـتـــونسـت از توو چشمــــای سیــاهم

ایـــنــو بخونـــه که کنــــارت رو به راهـــم

********

دیــــگــه گذشـــت آب از سرم بازیـچـه شد رفـت

اون آدم مغرور و خودخـواه بچه شد رفــت

هر کی میـتــونســـت از توو چشـمای سیــاهم

ایــــنـــو بخونــه که کنـــارت رو به راهم

متن آهنگ کجا بی رحم قلبم شده پاییزش آغاز از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا